Metrocityringen taber millioner af passagerer

Metroselskabet har løbende set sig nødsaget til at nedjustere antallet af passagerer i den kommende metrocityring, der skal stå klar i 2018.

Metro Cityring (© Ørestadsselskabet)

Fem år før, at metrocityringen efter planen skal starte med at køre med passagerer under det indre af København, har den allerede mistet over 20 millioner passagerer.

Det viser en gennemgang, DR Nyheder har foretaget af det materiale, som er blevet offentliggjort igennem årerne om cityringen. De største passagertal er blevet præsenteret, inden cityringen blev vedtaget ved lov i 2007, efterfølgende er det årlige passagertal blevet nedjusteret.

Flere nedjusteringer

Da den tidligere regering præsenterede cityringen i oktober 2004 var et af argumenterne, at trafikken på vejene i Københavnsområdet var steget med 70 procent i løbet af 20 år, og at den ville stige yderligere.

Det kunne afhjælpes med en metrocityring, som for alvor ville trække passagerer til sig, da den ville få "en kvart million passagerer om dagen – svarende til hele S-togsnettet", fremgår det af materialet.

I 2004 kørte knap 90 millioner passager med DSB´s S-tog. I april 2007 havde konsulentfirmaet Tetraplan for det daværende Ørestadsselskab, som var bygherre på Metroen, regnet på passagertallene, og det hidtidige tal på 275.000 passager var faldet til cirka 240.000 om dagen i cityringsprognosen. En nedgang på 12 procent. Efterfølgende er der sket yderligere nedjusteringer. Frem til efteråret 2010 var det vurderingen, at cityringen ville få 75 millioner passagerer om året, når passagerne havde vænnet sig til at bruge den.

Metroselskabet: Vi var for optimistiske

Rigsrevisionen skrev et notat til statsrevisorerne i marts 2011, hvoraf det fremgår, hvad Metroselskabet nu forventes at cityringen ville starte ud med af passagerer, og hvad det siden vil vokse til:

- Forventningerne til passagertallet blev opdateret i efteråret 2010 for både Metroens etape 1-3 og cityringen. For Metroens etape 1-3 medførte opdateringen et fald i det forventede passagertal fra 58 millioner til 55 millioner passagerer i 2012. For cityringen faldt forventningen fra 45 millioner til 44 millioner passagerer i 2019 og fra 75 til 69 millioner passagerer i 2023.

Metroselskabet, der blev stiftet i 2007, oplyser i en mail, at der i den oprindelige lovgivning for den eksisterende metro indgår passagerprognoser "som set i bakspejlet var for optimistiske.", og at "I det gældende langtidsbudget for Metroselskabet er der udmærket overensstemmelse mellem passagerprognoser og det faktiske passagertal."

I metroen regnede man sig for år tilbage frem til, at der skulle være knap 80 mio. passagerer om året. Sidste år blev det til 54 millioner, og ifølge Metroselskabet er det et højt tal, for som der står i regnskabet for 2012:

"Byen har i de forløbne 10 år taget Metroen til sig, og passagererne er meget tilfredse med Metroen. Det høje passagertal og en sund økonomi gør Metroen til en succes, som til stadighed får mange besøg fra udlandet. Ikke mindst det højfrekvente, førerløse transportsystem, som kører 24/7 er genstand for meget opmærksomhed fra udlandet. I dag er "kopier" af den københavnske metro således i drift i Brescia, Riyadh – og på vej i Honolulu, Milano, Taipei og Thessaloniki."

Professor Bent Flyvbjerg, Oxford Universitet, der er internationalt anerkendt forsker i styringen af store offentlige projekter, siger om passagertal og nedjusteringer:

- Vi begynder at se et mønster nu, der ligner det gamle med metroen. Budgetoverskridelser, forsinkelser, og det tredje element, som vi så ikke ved noget faktuelt om om endnu, men som vi får at vide, når metrocityringen begynder at køre. Om der rent faktisk vil være så mange passagerer, som Metroselskabet forventer i de prognoser, de løbende nedjusterer, siger han.

Det hører med, at Rigsrevisionen skriver i sin beretning om Metroselskabet fra 2009, at Metroselskabet har oplyst, at der står i deres forretningsstrategi, at beregningerne, når det kommer til passagerer: "er forbundet med stor usikkerhed".