Metrodirektør: Striden handler om fliser på perronerne

Findes der ikke en løsning på metrobyggeriets forsinkelse, kan Cityringens åbning blive udskudt med mindst syv måneder.

En uenighed mellem Metroselskabets hovedentreprenør, Copenhagen Metro Team (CMT), og underleverandøren MT Højgaard, er skyld i, at en del af metroprojektet i øjeblikket står stille.

MT Højgaard er hyret af CMT til at belægge perronerne med fliser på vægge og gulve, men arbejdet er forsinket, og de to parter kan ikke blive enige om, hvem der er skyld i forsinkelsen.

Det fortæller Metroselskabets administrerende direktør, Henrik Plougmann Olsen.

- Der foregår masser af byggeri på metrostationerne i dag. Der bliver boret tunneller, lagt skinner og lavet installationer, og det fortsætter som hidtil.

- Men den lille del af det samlede projekt, der handler om at lave fliser på vægge og gulve, står i øjeblikket stille.

Dermed er det altså kun en lille del af det milliardstore metrobyggeri, der i øjeblikket står stille.

Men hvis der ikke bliver taget hånd om problemet og fundet en løsning, så kan det udskyde Cityringens åbning, der ifølge planen skal åbne i sommeren 2019.

- Den truende forsinkelse er ikke indtrådt endnu, men hvis vi ikke gør noget, så kommer der en forsinkelse. Det er der en meget stor risiko for, og det vil vi helst undgå, siger Henrik Plougmann Olsen.

Kan udskyde åbning til 2020

Metroselskabet, der er ejet af Københavns Kommune (50 procent), staten (41,7 procent) og Frederiksberg Kommune (8,3 procent) forhandler i øjeblikket intensivt med CMT og ejerne om, hvad mulighederne er.

- Jeg tror bestemt, det er muligt at finde en løsning på problemet, men man skal vælge den gode løsning. Man skal ikke lade sig true til en halvdårlig løsning.

- Vores plan er fortsat at åbne i sommeren 2019. Hvis ikke det er muligt, så frygter vi en forsinkelse på syv måneder eller mere. Men det vil vi selvfølgelig meget gerne undgå, siger Henrik Plougmann Olsen.

Ekstrakrav på syv milliarder

Udover tvisten mellem Copenhagen Metro Team (CMT) og underleverandør MT Højgaard, er der også en igangværende strid mellem CMT og Metroselskabet.

Kort fortalt handler striden om, at CMT har krævet en ekstra betaling på yderligere syv milliarder for at færdiggøre udvidelsen af Københavns metro. Et krav, som Metroselskabet har afvist.

Ekstrakravet svarer til godt en tredjedel af den oprindelige pris på 21,3 milliarder kroner, som efter sager om støjgener fra byggeriet i 2014 blev hævet til 22,2 milliarder kroner.

- Det er ikke helt usædvanligt i byggebranchen, at der opstår den her slags tvister. Det bekymrende er her, er at man (CMT red.) sætter et milliardstort projekt under pres, siger Henrik Plougmann Olsen.

Tager forsinkelse meget alvorligt

Københavns Kommune ønsker ikke at deltage i et interview om situationen, men overborgmester Frank Jensen skriver i et skriftligt svar:

- Jeg vil ikke ind i en offentlig diskussion af entreprenørens krav. Nu må vi - ejerne, bestyrelsen og metroselskabet - sætte os ned og drøfte situationen, og hvordan vi får gjort byggeriet færdigt. Københavnerne har længe døjet med generne fra metrobyggeriet og glæder sig til, at det bliver færdigt. Derfor tager jeg enhver risiko for forsinkelse meget alvorligt.

Underleverandør på Metroprojektet, MT Højgaard, afviser i en skriftlig kommentar til DR Nyheder, at være skyld i forsinkelsen.

- MT Højgaard kan ikke nikke genkendende til, at vi skulle være skyld i en forsinkelse. Vi udfører vores arbejde som planlagt og aftalt med CMT. Jeg kan oplyse, at vi som i enhver anden byggesag har drøftelser med CMT om arbejdets udførelse. Vi har opfyldt vores kontrakt til fulde, og det agter vi at blive ved med. MT Højgaard har fint styr på vores del af tidsplanen i forbindelse med metrobyggeriet, lyder den skriftlige kommentar fra koncerndirektør Jesper Nordby.

Facebook
Twitter