Metroen nået til Frederiksberg

Lige over middag kørte Dronning Margrethe med anden etape af den københavnske metro og indviede den dermed. Første etape har ikke helt kunnet leve op til forventningerne om regelmæsssighed eller passager-tække, men det vender nu mener metroens driftschef.

Lige over middag kørte Dronning Margrethe med metroen fraNørreport til Frederiksberg og indviede dermed anden etape af denkøbenhavnske metro. For syv måneder siden åbnede hun første etape,det skete med to års forsinkelse og arbejdet var 3,5 milliarderkroner dyrere.

Helt op til åbningen var der tvivl om sikkerheden i metroen. Densky hænger ikke over dagens åbning, men metroens første syv månederer ikke gået som planlagt.

Færre passagerer

De første opgørelser over metroens drift viser således et lavereantal passagerer i metroens første seks måneder end forventet -nemlig omkring to procent færre.

Hvad driften angår, var Metroselskabets egen plan at mindst 98ud af 100 tog skulle kører til tiden, men i realiteten har det kunværet 94 procent af afgangene der har været rettidige, ogpassagererne har jævnligt måttet finde sig i at vente i op tilhalve timer på tog, der efter planen skulle køre hvert 3. ellerhvert 6. minut.

Bedre end S-toget

Men de fleste måneder har Metroen dog været bedre til at holdekøreplanen end de københavnske S-tog.

-Det bliver først bedre næste år, når metroen er mere udbygget,og der ikke længere skal laves prøvekørsler samtidig med dendaglige drift, erkender driftsdirektør Carsten Fich, som forventerat passagertallet øjeblikkeligt retter sig, når dagens etape eråbnet.

 Se billedserieMetroenførste halvdel af anden etape åbner i morgen og forbinderFrederiksberg med Nørrebro og Amager.Københavns metro

Senere på året skal anden del af anden etape binde deteksisterende net sammen med forstaden Vanløse og den yderste del afFrederiksberg.

Metroens tredje etape skal strække sig henover den vestlige delaf Amager, fra Lergravparken til Lufthavnen.

Men indtil videre mangler den endelige vedtagelse af denneetape. Der er opstået uenighed om hvorvidt skinner skal løbe overeller under jorden.

Metroens afsluttende etape forventes dog stadigvæk at stå færdigi 2007.

Metro frem for sporvogne

Bag åbningen af den første etape sidste efterår lå otte årsbeslutningsarbejde og seks års gravearbejde.

Beslutningen om at bygge en metro i København blev tagetendeligt i 1994 i forlængelse af Lov om Ørestaden. Den førerløsemetro blev blandt andet foretrukket på bekostning af engenindførelse af sporvognene.

Budgettet blev dengang fastsat til 5,3 milliarder kroner ommetroens første etape skulle stå færdig i 2000. Men allerede iforåret 1999 måtte det italienske entreprenørselskab, Ansaldo,meddele at projektet var forsinket.

Faktisk var projektet forsinket hele to år. Men miserén endteikke her. Budgettet var skredet i tilsvarende grad og måtteopjusteres med næsten 100 procent til tæt ved ti milliarder.

Men alt det er vand under broen. Torsdag åbnerFrederiksbergstrækningen for offentligheden klokken 12:30, skriverMetroselskabet på deres hjemmeside.

//detectBrowser();//

Etape 1

: Nørreport til Lergravsparken station samtNørreport til Vestamager.Etape 2A: Nørreport til Frederiksberg.Etape 2B: Frederiksberg til VanløseEtape 3: Lergravsparken station til KøbenhavnsLufthavn.

- Antal stationer i alt: 22 (heraf 13 højbanestationer og 9tunnelstationer) - Strækning i alt: 21 km (heraf 10 km i tunnel, 3 km på højbane og8 km på dæmning) - Antal togsæt, når metroen er fuldt udbygget: 34 - Budget for alle tre etaper (i 2001 priser): 10,8 milliarder - Passagerer: 60.000 ventes at bruge Metroen efter 19. oktober. Med2. etape ventes dette antal at fordobles. Når hele metroen i 2007står klar, ventes 1/4 million personer dagligt at benytte den somtransportmiddel. - Togene skal ifølge planen køre døgnet rundt med ned til 1½ minutpå hovedstrækningen i mydlretiden, om natten med et interval på ca.15 minutter.  

Projektet

- Togsæt: 3 vogne - Længde: 39 m - Vognlængde: endevogne 10,9 m - Bredde: 2,65 m - Max. hastighed; 80 km/t - Gennemsnitshastighed (inkl. stop) 40 km/t - Driftsbremsning: 1,3 meter i sekundet - Acceleration: 1,3 meter i sekundet - Gulvhøjde over skinne: cirka 850 millimeter det vil sige sammehøjde som alle perroner - Personpladser: 300 (heraf 96 siddepladser og 204ståpladser) - Anslået samlet egenvægt: 52 ton - Metrotogene er førerfri, men har medarbejdere med itogene.

Toget

Sommer 1992

: Et flertal i Folketinget vedtog "Lov omØrestaden"1994: Valget af transportform faldt på en førerløs metro -til mange sporvognstilhængeres sorg. Budgettet fastlagdes til 5,3milliarder. Metroen tidsfrist planlagdes til år 2000. Årsrammen fortilbagebetaling af de ydede statslån blev sat til 19 år.Februar 1995: Frederiksbergbaneselskabet I/S blev stiftet21. af Ørestadsselskabet og Frederiksberg Kommune.September 1995: Østamagerbaneselskabet I/S blev stiftet afØrestadsselskabet og Københavns Amt.1996: Anlægsarbejdet til første etape af Metroen blevpåbegyndt.Efter 1997: Der opstod bekymring om hvorvidt tidsplanen formetroen kunne overholdes. Entreprenørfirmaet Ansaldo meldte, attidsplanen var stram, men at de ikke var i tvivl om, at den kunneoverholdes.Sommer 1998: Metroen meldte at være 6 mdr. eftertidsplanen.Forår 1999: Det meldtes, at tidsplanen for metroens førsteetape var skredet med to år. Projektets anlægsbudget opjusteres mednæsten 100% (fra 5,3 til 9,3 milliarder kroner).Oktober 2002: Første etape af Metroen åbner.Maj 2003: Etape 2A af Metroen skal ifølge planen åbne.Ultimo 2003: Etape 2B af Metroen skal ifølge planenåbne.2007: Tredje og sidste etape af Metroen skal åbne (manglerendelig vedtagelse).

KronologiMetro - fakta ogkronologi

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk