Mette Frederiksen vil grådighed til livs med et stærkere Finanstilsyn

Finanssektoren skal selv betale for øget kontrol, mener partiformanden.

Mette Frederiksen vil genskabe tilliden til finanssektoren ved at styrke Finanstilsynet og have offentlige repræsentanter i bankernes bestyrelser. (Foto: Mads Claus Rasmussen © Scanpix)

Hvidvasksagen i Danske Bank og skandalen i Skat er de emner, der optager folk mest i det danske samfund lige nu.

Det mener formand for Socialdemokraterne Mette Frederiksen, der undrer sig over, at statsministeren ikke har iværksat en række nye tiltag allerede. Mette Frederiksen mener nemlig, at det er altafgørende for politikerne at få styr på finanssektoren, så danskerne ikke mister tilliden til myndighederne.

- Jeg er bange for, at hvis vi ikke politisk rykker ind i denne dagsorden og sikrer, at myndighederne, hvad end det er Skat eller Finanstilsynet, får bedre muligheder for at regulere finanssektoren og hindre skatteskandaler, så falder danskernes tillid til myndighederne.

Finanstilsyn med flere muskler

Derfor er hun kommet med en række konkrete forslag, som hun håber kan blive udgangspunkt for konkrete forhandlinger med regeringen.

Først og fremmest skal Finanstilsynet have flere beføjelser, fortæller Mette Frederiksen.

- Vi foreslår at skærpe Finanstilsynets måde at arbejde på, fordi det er helt tydeligt med de aktuelle sager, at der er dele af sektoren, der har opsagt den samfundskontrakt, som vores samfund hviler på. Jeg tror, at mange har det ligesom mig, at fælleskabet holdt hånden under bankerne efter finanskrisen, og den måde dele af bankerne svarer tilbage, er med grådighed og kriminalitet, som vi ikke har set tidligere.

Finanstilsynet skal ifølge det nye forslag deles op, så de opgaver, der handler om at sikre stærk kapital i bankerne, skal udføres af Nationalbanken. I stedet skal Finanstilsynet fokusere på at forebygge og efterforske kriminalitet i den finansielle sektor.

Flere penge - betalt af sektoren selv

Et stærkere Finanstilsyn koster penge. Og de penge vil Mette Frederiksen blandt andet have sektoren selv til at betale.

- Som Socialdemokrat mener jeg, at det er afgørende, at finanssektoren tager afstand og går foran for at rette op på de brodne kar. En del af den opgave kan udmønte sig i, at finanssektoren skal betale for et stærkere tilsyn. Den skal være med til at finansiere, at der bliver ansat flere medarbejdere, og at Finanstilsynet får en større muskelkraft til at imødegå den form for problemer, som vi har set med hvidvask.

Offentligt udpegede bestyrelsesmedlemmer

Hvis det står til Mette Frederiksen, skal der i alle bankbestyrelser ikke kun sidde medlemmer med bankens interesse for øje. Bankerne skal pålægges at have en offentligt repræsentant i bestyrelsen, foreslår hun.

- Man må konstatere, at der i nogle bestyrelseslokaler har været for lidt fokus på hele samfundet og Danmarks interesser og et alt for stærkt fokus på kortsigtede gevinster for den enkelte bank. Og det er uholdbart for dansk økonomi. Vi er et lille land og er dybt afhængige af, at vores finanssektor fungerer efter de spilleregler, vi politisk og samfundsmæssigt har sat op.

- Og der tror, jeg vi har behov for at have nogle inde i bestyrelseslokalet, der ikke varetager bankens kortsigtede interesserer, men varetager samfundets langsigtede interesserer.

Forbedret kontrol god ide

Hos Finans Danmark, der er bankernes lobbyorganisation, hilses den øgede kontrol med sektoren velkommen. Formand Michael Rasmussen, der er koncernchef hos Nykredit, bakker ifølge Jyllands-Posten op om forslag om øget kontrol.

- Vi ønsker et så stærkt og effektivt tilsyn som muligt. Vi bakker op om alle initiativer - både nationalt og internationalt - der bidrager til at forebygge og forhindre hvidvask, terrorfinansiering, skatteunddragelse og andre kriminelle aktiviteter.

Socialdemokratiet ønsker ifølge Jyllands-Posten også at oprette en fælleseuropæisk efterforskningsenhed, der skal efterforske finansiel kriminalitet, og styrke Skat med 1000 nye medarbejdere.

Mette Frederiksen mener, at det kun kan gå for langsomt med at tage sig af finanssektoren og opfordrer regeringen til at indkalde til forhandlinger med det samme.

Facebook
Twitter