Mette var i flere voldelige forhold: 'Jeg fik ingen hjælp fra kommunen'

Kommuner er for dårlige til at håndtere sager om partnervold, mener organisation.

Sidste gang Mette blev udsat for vold fra sin partner, skete det i soveværelset.

Hendes daværende kæreste havde grebet fat i hende og nikket hende en skalle.

En voldsom episode, der var langt fra ualmindelig for Mette, som har levet i flere forskellige voldelige forhold.

- Jeg har fået taget kvælertag, er blevet skubbet ned ad trapper, spyttet på og har fået sprængt mine trommehinder. Det har været alle former for vold, fortæller hun.

Mette er ikke hendes rigtige navn, men hun frygter fortsat for sin sikkerhed og er derfor anonym i artiklen.

De voldelige forhold nedbrød hende på en måde, så det blev svært for hende selv at gøre noget ved det. Og selvom hun gennem årene har været i kontakt med både læger og politiet – og to tidligere partnere er dømt for vold mod hende – så fik hun ikke tilbudt hjælp hos kommunen.

- Jeg har slet ikke fået nogen hjælp. Jeg vidste slet ikke, at det eksisterede, heller ikke selvom jeg har siddet ved lægen med sprængte trommehinder efter et overfald, fortæller Mette.

Undersøgelse: Kommuner mangler indsatser

Ifølge lovgivningen er landets 98 kommuner forpligtet til at give råd og vejledning til voldsramte og tilbyde kvinder udsat for vold et krisecenterophold.

Alligevel skorter det på hjælp til de cirka 38.000 kvinder og 19.000 mænd, der hvert år bliver udsat for fysisk vold fra en partner, lyder det fra organisationen Lev Uden Vold.

- Den hjælp, vi tilbyder, er tilfældig og afhænger af, hvor man bor i landet eller af den sagsbehandler, som man møder på sin vej, siger sekretariatschef i Lev Uden Vold Sine Gregersen.

Organisationen har undersøgt kommunernes indsats over for partnervold.

Undersøgelsen viser, at næsten ingen af landets kommuner har handlingsplaner på området, at der mangler fokus på forebyggelse, og at de færreste kommuner tilbyder behandling som for eksempel gruppeterapi eller psykologhjælp.

- Hvis man tidligt får hjælp, kan man få bearbejdet sine traumer, inden følgevirkningerne vokser sig store. Det er både ud fra et menneskeligt perspektiv det rigtige, men det er også smart ud fra et samfundsøkonomisk perspektiv, siger Sine Gregersen.

- Der mangler kommunikation

Når en kvinde eller mand henvender sig hos lægen eller kommer på skadestuen på grund af vold i hjemmet, så er der i dag ikke noget samarbejde med myndigheder og kommuner, siger Helle Linnet. Hun er formand for foreningen af socialchefer i Danmark.

Derfor får kommunerne sjældent viden om, at de pågældende personer har problemer, forklarer hun.

- Vi ved ikke, at de her kvinder eller mænd lider overlast, og så er det svært at løfte opgaven for os. Vi møder dem ofte først, når de kommer på krisecenter.

Ifølge Helle Linnet er der brug for bedre oplysning til de voldsramte længe inden de ender på et krisecenter. Både om hvor de kan henvende sig, og hvad der er af tilbud.

- Hvis der også var en regel, om at læger eller skadestuer skulle rette henvendelse til kommunen, hvis den voldsramte ønskede det, så ville vi få fat på nogen, som vi ikke ser i dag, siger hun.

Helle Linnet erkender, at kommunerne kan blive bedre til at skilte med deres tilbud om for eksempel terapigrupper og psykologhjælp.

- Der er en opgave i at oplyse om, hvor de her personer kan tage kontakt, hvis de har brug for mere hjælp, end den de får på skadestuen, siger Helle Linnet.

Mette: 'Jeg havde brug for hjælp'

Mette er i dag kommet ud af de voldelige forhold.

Hun går til psykolog og er med i et netværk for voldsudsatte kvinder. Begge tilbud har hun selv fundet.

- Jeg er på vej til at have det rigtig godt i dag, men jeg har stadig mine kampe, som gør, at jeg har svært ved at stole på nogen, fortæller Mette.

Hun ville ønske, at nogen langt tidligere havde rakt hånden ud til hende med tilbud om for eksempel psykologhjælp, fordi det kunne have hjulpet hende væk fra de voldelige partnere.

- Da der for eksempel ikke var plads på krisecentret, kunne jeg godt have tænkt mig, at nogen havde sagt "vi finder en anden løsning, for du skal ikke bare gå herfra nu". Det ville have været en kæmpe hjælp.

- Det er jo selvværdet, der skal styrkes, for ellers ryger vi direkte tilbage til en voldelig partner. Den er stensikker.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk