Michaels bedragerisag blev tabt på gulvet, fordi statsadvokaten overtrådte vigtig tidsfrist

Flere straffesager kommer aldrig for retten, fordi tiltalte ikke får besked inden for lovens frister.

Michael Gaarde kontaktede statsadvokaten for at sikre sig, at en bedragerisag var forkyndt i tide. Men trods forsikringer var det ikke sket.

Michael Gaarde er medejer af en virksomhed, der i årevis har ligget i juridiske slagsmål i sager om muligt bedrageri i millionklassen. Og så er han en af de danskere, der har oplevet at straffesager bliver tabt på gulvet, fordi den tiltalte ikke har fået besked om anklagen i tide. Det er det, der hedder forkyndelse.

- Jeg er skuffet over, at det ikke lykkedes at forkynde. Jeg har hele vejen igennem været i tvivl om politiets arbejde, siger han i dag.

I juni sidste år afgjorde Statsadvokaten i København, at der skulle rejses tiltale for bedrageri i en sag om salg af anparter i den virksomhed, Michael Gaarde er medejer af.

Dermed omgjorde statsadvokaten politiets beslutning om at lægge sagen ned.

Men tiltalen blev ikke forkyndt inden for retsplejelovens frist på 60 dage. Og derfor kom bedragerisagen aldrig for retten.

- Jeg var meget opmærksom på fristen, og hvornår den var overskredet. Det gjorde jeg også opmærksom på, men alligevel fik det de ikke gjort. Det krænker min retsbevidsthed, siger Michael Gaarde.

Optog samtale med statsadvokaten

Michael Gaarde har optaget en samtale med statsadvokaten, hvor han spørger, om sagen er forkyndt i rette tid.

DR er i besiddelse af optagelsen, og her oplyser statsadvokaten dato og klokkeslæt, og at man mener forkyndelsen er sket rettidigt. Michael Gaarde er derfor efter samtalen overbevist om, at der er styr på sagen.

Men ved et tilfælde opdager Michael Gaarde, at det alligevel ikke er er tilfældet.

Det sker, da han ringer til Retten i Glostrup for at høre, hvornår retssagen er berammet.

Herfra lød beskeden, at der ikke var noget retsmøde, og at sagen aldrig ville komme for en dommer.

- Jeg er rystet over, at jeg får at vide, det var i orden og så selv må opdage, at sagen er faldet. Jeg forstår ikke, hvordan det kan ske. Hvordan kan de ikke vide det?, spørger han.

Voldtægtssag blev ikke forkyndt

DR kender til flere straffesager, der aldrig er kommet for retten, fordi de ikke er blevet forkyndt i tide.

Vi har tidligere fortalt om den i dag 22-årige Emma, der sidste år anmeldte en voldtægtssag.

Heller ikke her lykkedes det statsadvokaten inden for 60 dage at forkynde for den mand, hun havde anmeldt, og han slap derfor for at komme for en dommer.

På et samråd i dag indkaldt af Enhedslisten blev justitsminister Mattias Tesfaye (S) spurgt, hvor ofte det sker, at omgjorte straffesager bliver tabt på gulvet, fordi der ikke er forkyndt i tide.

Men justitsministeren kunne ikke give et klart svar, fordi landets to statsadvokater ikke har et samlet overblik.

Fra statsadvokaten i Viborg lød det, at man anslår det har drejet sig om cirka fem sager om året, men statsadvokaten i København oplyste, at det var 'fåtal'.

På samrådet sagde Venstres retsordfører Preben Bang Henriksen, at partiet et nu vil stille et beslutningsforslag om at forlænge forkyndelsesfristen fra 60 til 90 dage for at mindske risikoen for, at sager bliver tabt på gulvet.

Et forslag justitsministeren endnu ikke har taget endeligt stilling til.

- Det hører også med til diskussionen, at man som sigtet på et tidspunkt skal vide, at der er sat et punktum, og man kan komme videre i tilværelsen. Men vi kan indhente vurderinger fra forsvarsadvokater og anklagemyndigheden og høre argumenter for og imod. Og så kan sætte os og diskutere, om balancerne er, hvor de skal være, sagde Mattias Tesfaye.

Samtidig fremhævede justitsministeren, at statsadvokaterne med nye retningslinjer nu vil sikre to sæt øjne på alle omgørelsessager, hvilket skal minimere risikoen for menneskelige fejl.

Statsadvokat: Vi troede, vi overholdt fristen

Statsadvokaten i København siger i et skriftligt svar til DR, at man i Michael Gaardes sag ved en fejl oplyste politiet, at sagen skulle forkyndes inden 28. juni 2021, selvom det senest skulle ske to dage tidligere - den 26. juni.

Alligevel forsøgte politiet forgæves at forkynde sagen den 26. juni og igen den 27. juni.

- Forkyndelsen fandt først sted den 28. juni 2021, kl. 06.43 på sigtedes bopæl. (...) Det var statsadvokaturens opfattelse, at den manglende forkyndelse inden for fristen beroede på sigtedes forhold, og at omgørelsen således stod ved magt. Dette synspunkt fik statsadvokaturen imidlertid ikke medhold i af retten, skriver statsadvokaten til DR.

Siden sidste år er reglerne blevet ændret, så tiltaler nu kan forkyndes med digital post, i stedet for politiet skal møde fysisk op på en adresse.

'Det ville have gjort en forskel'

Michael Gaarde har stadig ikke opgivet at få dele af sin sag vurderet af en dommer. Derfor har han i dag anlagt en civil retssag om muligt mandatsvig. Men den del, der handler om bedrageri, er tabt på gulvet og kan ikke genoptages.

Komplekset består af flere sager, og i en anden af sagerne, som Michael Gaarde har anlagt mod den samme person, tabte Michael Gaarde. At det også kunne have været sket i den sag, som aldrig blevet forkyndt, er han godt klar over.

- Men det ville have gjort en forskel. Det var min mulighed for at søge retfærdighed, der ved en fejl blev taget fra mig. Jeg fik det jo aldrig vurderet, siger Michael Gaarde.

DR har været i kontakt med den person, der skulle forkyndes for, men vedkommende har ikke ønsket at kommentere sagen.