Midtfyns Festival lukker

Alt for få mennesker har købt billet til Midtfyns Festival, og derfor har ledelsen besluttet at aflyse årets festival. Der hersker forvirring om, hvorvidt de, der nåede at købe billet, kan få pengene tilbage.

Midtfyns Festival lukker, så den 29. festival, der skulle havefundet sted fra 22. til 26. juni, er aflyst.

Det er svigtende salg af fem-dages billetter, der har ført til deseneste års underskud. I 1997 varder knap 40.000 gæster på festivalen. Året efter var dette talfaldet til ca. 30.000. De seneste år har tilskuertallet liggetomkring de 20.000. Her iberegnes også endages-billetter.

Tilskuertallet toppede i 1989, hvor 63.000 mennesker besøgtefestivalen i Ringe.

I sinnuværende form har festivalen kapacitet til 25.000 gæster, og 4.000frivillige.

Festivalenstartede i 1976.Midtfyns Festival

Årsagen er et katastrofalt dårligt forsalg af billetter, ogfestivalens ledelse har derfor bedt billetudbyderne om at indstillesalget af billetter.

6. juni var der kun solgt 4.666 billetter mod 8000 billettersidste år. Dermed var der meget langt op til de 14.000 solgtebilletter, som ville betyde, at at festivalen kunne løbe rundt.

Ledelsen har overvejet den alvorlige situation i de sidste 24timer, og konklusionen blev at lukke festivalen og indgivekonkursbegæring.

Lang vej til de 14.000 deltagere

- Vi er nået til den konklusion, at Midtfyns langt fra kan nå måletom at sælge 14.000 billetter og dermed et nulresultat i 2004,skriver Midtfyns Festival på hjemmesiden.

I første kvartal af 2004 lå forsalget cirka 1.000 billetterunder salgstallet for 2003. Det var dog ikke alarmerende, fordilangt de fleste billetter sælges de sidste fire uger førfestivalen.

Det var lykkedes at finde besparelser og øgede sponsorindtægterpå i alt 7,8 millioner kroner i forhold til 2003. Der var brugtcirka 1,5 millioner kroner mere på musikken i 2004, så med en nettobesparelse på 6,3 millioner kroner var Midtfyns tilmed godt gearettil 2004.

Uenighed om refundering

Der hersker forvirring om, hvorvidt de, der nåede at købe billet,kan få pengene tilbage.

Ifølge Gaffa.dk kan alle, der har købt billet via E-billetter,få pengene tilbage, mens den del af publikum, som har erhvervetderes billetter hos Billetnet eller Billetmaskinen ikke får enkrone refunderet.

Det skyldes at E-billetter har lavet en aftale med MidtfynsFestivalen om, at arrangørerne først fik pengene efter festivalen.Og da den nu ikke bliver til noget, får billetkøberne i stedetpengene tilbage.

- Vi vil gerne undgå episoder som ved aflysningen af Wig WamTour for to år siden. Derfor skal man bare sende sine billetter indtil os med registrerings- og kontonummer, så refunderer vi pengene.Jeg vil dog ikke afvise, at konkursboets kurator kan finde på atstille spørgsmål ved aftalen, men jeg mener altså, at den holder,siger Jeppe Jensen fra E-billetter til Gaffa.

Billetnet og Billetmaskinen: Vi kan ikke drages tilansvar

Både Billetnet og Billetmaskinen oplyser derimod, at allehenvendelser vedrørende aflysningen skal rettes direkte tilarrangøren, og at billetudbyderne ikke kan drages til ansvar.

Roskilde Festival har tilbudt, at alle, der har købt en billettil Midtfyns, kan indløse denne på Roskilde Festival søndag den 4.juli.

Facebook
Twitter