Mildere straf for hashkørsel på vej

Folketingets partier er blevet enige om at nedsætte straffen for mindre alvorlige tilfælde af hashpåvirket kørsel.

Aftalen kommer til at indeholde fire niveauer, hvor koncentrationen af THC i blodet vil være afgørende for straffens størrelse. (Foto: Sonny Munk Carlsen © Scanpix)

Bilister
som kører bil, mens de er påvirkede af
hash
, straffes i dag med fratagelse af kørekortet i tre år samt bøde.

Men den straf er alt for hård, lyder det nu fra

Christiansborg
.

Samtlige af folketingets partier er blevet enige om at

lempe
reglerne på området og har indgået en såkaldt stemmeaftale, hvori partierne tilkendegiver, de vil stemme for lovændringen, når den bliver fremsat.

- Tidligere har vi straffet meget hårdt, bare man har kunnet sporet den mindste smule

hash
i blodet, siger Venstres medlem af Retsudvalget Jan E. Jørgensen.

- I fremtiden går vi kun ind og straffer, hvis bilisten er så påvirket, at han eller hun er til fare for trafikken.

Aftalen kommer til at indeholde fire niveauer, hvor koncentrationen af THC i blodet vil være

afgørende
for straffens størrelse.

Bliver bilisten f. eks taget med et THC-indhold pr. liter blod, svarende til en alkohol-

promille
på 0,2, så vil der ikke falde straf.

- Det er ikke et spørgsmål om at

legitimere
hash
, det er forbudt og bekæmpes i lov om euforiserende stoffer, understrejer Jan E. Jørgensen.

- I

færdselsloven
koncentrerer vi os om færdsel, hvis du er til fare for trafikken, skal du straffes, men hvis du ikke er, skal du ikke straffes.

Fakta Hashpåvirket kørsel

  • Dansk lovgivning har i dag en nultolerance over for narkokørsel. Det betyder, at kørekortet ryger, selv hvis man kun har ganske lidt THC, der er det aktive stof i hash, i blodet.

  • I den nye stemmeaftale vil partierne lave en skala med fire niveauer, hvor indholdet af THC i blodet vil være afgørende for straffens størrelse.

  • Bliver bilisten taget med et THC-indhold pr. liter blod svarende til en promille på 0,2, falder ingen straf.

  • Har bilisten et THC-indhold pr. liter blod svarende til promille 0,2 – 0,5, resulterer det i bøde og klip i kørekortet.

  • Et THC-indhold pr. liter blod svarende til promille 0,5 – 1,2, resulterer i bøde og betinget fratagelse af kørekort mindst 3 år.

  • Har bilisten et THC-indhold pr. liter blod svarende til promille 1,2, resulterer det i ubetinget fratagelse af kørekortet.