Miljøminister: 55.000 brændeovne skal skrottes, og boligejerne skal selv betale regningen

Rådet for Grøn Omstilling havde forventet større ambitioner fra regeringen.

Miljøminister, Lea Wermelin (S), vil indføre regler om, at brændeovne skal udskiftes, når en bolig skifter ejer. (Foto: Ida Guldbæk Arentsen © Scanpix)

Miljøminister Lea Wermelin (S) vil forpligte danskerne til at skrotte gamle brændeovne, når de køber ny bolig.

Det fremgår af et nyt lovforslag, der er sendt i høring i dag. Forslaget betyder, at hvis du fremover køber bolig med en brændeovn fra før 2003, skal ovnen nu skiftes inden for et år.

Lea Wermelin begrunder over for DR Nyheder forslaget med, at tusindvis af danskere dør for tidligt af luftforurening.

- Her står brændeovne for en stor del af problemet med forurening af skadelige partikler. De kan både give hjerte-kar-sygdomme og luftvejslidelser. Derfor stiller vi krav om udskiftning af de ældste brændeovne ved ejerskifte, siger ministeren.

Miljøministeriet forventer, at der skal skrottes 55.000 brændeovne i løbet af 10 år.

'Det minder om en molbohistorie'

Rådet for Grøn Omstilling, der er en uafhængig miljøorganisation, stiller sig kritisk over for regeringens forventning om, at der som følge af loven vil blive udskiftet 55.000 brændeovne over ti år eller 5.500 per år.

- Man udskifter i forvejen 20.000 brændeovne om året. Så at antage, at de 5.500 - eller en stor andel af dem - ikke var blevet udskiftet alligevel, tror vi, er en vild antagelse, siger Kåre Press-Kristensen, seniorrådgiver ved Rådet for Grøn Omstilling og ekstern underviser i luftforurening på DTU.

En kakkelovn er ifølge forskeren noget af det, der forurener allermest. (Foto: Søren Steffen © Scanpix)

Regeringen lægger i deres forslag kun op til, at det er brændeovne, der skal skrottes. Og Kåre Press-Kristensen undrer sig over, at eksempelvis kakkelovne og åbne pejse er undtagede af ordningen.

- Åbne pejse er noget af det, der har den laveste energieffektivitet, og noget af det, der bidrager til allermest forurening både i og udenfor hjemmene. At man ikke har dem med, kan man kun ryste på hovedet af. Det minder lidt om en molbohistorie, siger han og tilføjer, at Rådet for Grøn Omstilling gerne havde set en mere ambitiøs lovgivning på området.

Lea Wermelin fortæller til DR Nyheder, at det er noget, man vil se på fremover.

(ARKIV) 55.000 brændeovne skal ifølge nyt forslag skrottes over de kommende 10 år. (Foto: Kristian Djurhuus © Scanpix)

Hvad kan du selv gøre?

Ikke alle boligejere vil med det blotte øje kunne konstatere eller dokumentere, om deres nyerhvervede brændeovn er fra før eller efter 2003. I de tilfælde vil boligejeren skulle indhente en erklæring fra skorstensfejeren.

Erklæringen fra skorstensfejeren vil efterfølgende skulle sendes til Miljøstyrelsen sammen med anden relevant dokumentation, så Miljøstyrelsen kan træffe afgørelse om, hvorvidt den pågældende brændeovn er omfattet af ordningen eller ej.

Men du kan selv gøre en del ved forureningen alene ved at bruge det rigtige brænde og tænde op på den rigtige måde. DR Nyheder har tidligere talt med en skorstensfejer, der forklarer, hvordan man skal tænde op i sin brændeovn for at mindske antallet af partikler og miljøbelastningen:

Skrotpræmier og forbud

- Det er en af de ting, vi kigger på. Det her ejerskiftekrav er det første skridt, men vi er ikke færdige med lovgivningen som følge af dette forslag, siger miljøministeren og fortsætter.

- Gamle brændeovne udleder op til fem gange så mange partikler som de nye, og kombineret med den skrotningsordning, der kører i år, tager vi nu det her skridt for at få nogle af de brændeovne ud, som vi ved, forurener rigtigt meget, siger Lea Wermelin.

Ligeledes afsatte den tidligere regering i 2019 46 millioner kroner på finansloven til skrotningspræmier på brændeovne fra før 1995.

Det er planen, at ejerskifteordningen skal træde i kraft i 2021. Med de nye regler forpligtes boligkøbere til at oplyse, om der står en gammel brændeovn fra før 2003 i den bolig, de har købt, når de underskriver skødet.

Om forslaget fra regeringen:

 • Boligkøbere forpligtes til at udskifte gamle brændeovne til en nyere model inden for 12 måneder, hvis de køber en bolig med en brændeovn fra før 2003.

 • Hvis der er tvivl om alderen på brændeovnen, skal der indhentes en erklæring fra skorstensfejeren.

 • Det er Miljøstyrelsen, der skal stå for kontrollen. Hvis man ikke overholder reglerne, kan det udløse sanktioner og administrative bødeforlæg på 5000 kroner.

 • Det skønnes, at der er cirka 700.000 brændeovne i Danmark. Det gør Danmark til et af de lande, der har flest brændeovne per indbygger.

 • Brændeovne står for omtrent 70 procent af danskernes udledning af skadelige partikler.

 • Det gør privat brændefyring til den største danske bidragsyder til partikelforurening.

 • Partiklerne er med til at forårsage kortere levetid og øge risikoen for alvorlige sygdomme.

 • Regeringen forventer, at der vil blive udskiftet 12.000 brændeovne det første år med den nye ordning.

 • Over en periode på ti år forventes der at blive tale om udskiftning af 55.000 ovne.

 • Det vil betyde 6000 ton færre partikler over en periode på ti år.

 • Kakkelovne, masseovne, antikke brændeovne og åbne pejse vil blive undtaget fra ordningen.

 • Lovforslaget er i høring frem til 3. marts 2020. Det er planen, at ordningen skal træde i kraft i 2021.

 • Kilde: Miljøministeriet

Facebook
Twitter