Miljøministeren fastholder Østerildplan

Miljøminister Karen Ellemann (V) vil starte træfældninger i Østerild Klitplantage, selv om EU-Kommissionen ikke har givet grønt lys.

Træerne skal fældes for at gøre plads til testcenteret for vindmøller i Østerild Klitplantage, inden EU har talt. (Foto: © Helge Røjle, DR)

Træfældningen går i gang i Østerild Klitplantage den 15. juli som planlagt for at skabe plads til det store testcenter for vindmøller.

Det fastholder miljøminister Karen Ellemann (V) i en skrivelse til Folketinget, selv om miljøordførerne for Venstre og Dansk Folkeparti har bedt hende vente, til EU-Kommissionen har godkendt hele projektet, skriver Nordjyske Stiftstidende.

Miljøordførerne tøver

Eyvind Vesselbo (V) og Jørn Dohrmann (DF) mener, at det er en god idé at vente, til der er klarhed over, om EU-Kommissionen underkender lovligheden af det storstilede naturindgreb i Østerild Klitplantage.

Ellers - fremfører de - risikerer staten at skulle genplante de godt 260 hektar skov, der skal fældes i området. EU-Kommissionen kan nemlig næppe nå at gøre sin stilling op før engang efter den 15. juli.

Oppositionen støtter minister

Mens Venstres og Dansk Folkepartis miljøordførere vil have vendt skråen, så bakker Socialdemokraterne som forligsparti bag testcentret op om ministerens beslutning om at starte fældningerne som planlagt.

- Vi synes, man skal følge planen, for der sker ikke uoprettelig skade. Det er en kulturplantage, så det kan hurtigt erstattes med ny kulturskov, siger Socialdemokraternes vindmølleordfører, Flemming Møller Mortensen.

Det er Danmarks Naturfredningsforening, som har indklaget staten for EU-Kommissionen. DN henviser til, at testcentret vil skade naturtyper og arter i strid med EU's regler for Natura 2000, ligesom der er risiko for fuglearter og for den EU-beskyttede birkemus.