Tema Eva Kjer Hansen-sagen

Miljøorganisation glæder sig over politisk drama: Nu skal der laves lobbyarbejde

Politisk drama om fødevareministeren kan betyde, at landbrugspakken får en grønnere profil.

Der ligger 150.000-200.000 hektar lavtliggende mark, som ifølge Danmarks Naturfredning bør omplantes til græs. Det ville nedbringe kvælstofudvaskningen og give mindre import af soja-bønner til at fodre husdyrene, mener DN. (Foto: Morten Dueholm © Scanpix)

Mistilliden til fødevareminister Eva Kjer Hansen (V) er gode nyheder hos miljøorganisationerne.

Hvor det før var et spørgsmål om en vaklende ministertaburet, har statsminister Lars Løkke Rasmussen nu sat gang i nye forhandlinger om en grøn tillægsaftale til landbrugspakken i bestræbelserne på at redde ministeren.

- Vi er glade for, at der bliver åbnet for de grønne tiltag, som er en stor mangel i pakken. Vi ser nogle store problemer i, at der bliver lukket mere kvælstof ud i vandmiljøet. Går det først galt, tager det lang tid at redde, siger Thyge Nygaard, som er landbrugspolitisk chefrådgiver i Danmarks Naturfredningsforening (DN).

Eva Kjer Hansen-sagen

Eva Kjer Hansen måtte trække sig som fødevare- og miljøminister, efter at de konservative havde udtrykt mistillid til hende, og der opstod en regeringskrise. Esben Lunde Larsen har nu overtaget ministerposten.

Gå til tema

Allerede i morgen sætter Løkke sig for bordenden, når forhandlingerne går i gang. DN har sat fuldt blus på lobbyarbejdet:

- Man skal være forsigtig med at afsløre, hvad man lobbymæssigt gør. Men det skal da ikke være nogen hemmelighed, at vi vil forsøge at gå ind til de politiske partier og meddele, hvad, vi mener, er de rigtige løsninger, siger han.

Konkret vil DN foreslå, at lavtliggende landbrugsarealer, som belaster vandmiljøet allermest, skal tages ud den intensive landbrugsdrift. Over hele landet drejer det sig ifølge DN om 150.000-200.000 hektar landbrugsjord.

- Vi mener, at det vil være gavnligt for både vandmiljøet og naturen, hvis de målrettet bliver taget ud af den intensive drift og i stedet bliver lavet om til for eksempel græs, som er et meget effektivt middel til at forhindre udvaskning af kvælstof, siger Thyge Nygaard.