Miljøorganisationer: Nord Stream-eksplosioner ramte på det værst tænkelige sted

Sabotage førte til øget forurening, der truer torsk og marsvin, fastslår forskere.

Forsvarets video af gaslækagen i Østersøen.

Rettelse: I en tidligere version af artiklen fremgik det, at marsvin kunne have mistet hørelsen. Det er rettet til mistet hørelsen "midlertidigt".

De fire eksplosioner, der i september 2022 sprængte Nord Stream-rørledningerne på bunden af Østersøen, forværrede ikke kun forholdet mellem Rusland og Europa.

De satte også en kædereaktion i gang i havmiljøet.

En kædereaktion, som kan risikere at give truede arter som torsken og marsvinet det sidste skub ud over kanten.

Sådan lyder reaktionerne fra miljøfolk, efter at de har kortlagt de miljømæssige konsekvenser af Nord Stream-eksplosionerne.

- Det er dybt bekymrende for Østersøen, fordi rapporten viser, at eksplosionen forværrer tilstanden i et havområde, der i forvejen er i en dybt alvorlig og kritisk tilstand, siger Maria Reumert Gjerding, præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

Gammel forurening blev hvirvlet op

Samme vurdering kommer fra Bo Øksnebjerg, generalsekretær i Verdensnaturfonden.

- Vi har fået endnu en pind til Østersøens ligkiste. Rapporten viser, at der er gjort stor skade og kommet en masse giftige stoffer op i vandsøjlen, siger han.

Eksplosionerne ruskede nemlig op i fortidens synder.

250.000 tons forurenet havbund blev hvirvlet op, og bundfaldet indeholder giftige stoffer.

Blandt andet bly og stoffet TBT, der ødelægger fiskenes forplantningsevne, fortæller Hans Sanderson, seniorforsker på Institut for Miljøvidenskab ved Aarhus Universitet.

Han har stået i spidsen for holdet af forskere fra Danmark, Tyskland og Polen, som står bag undersøgelsen.

- Det kan betyde, at fisk, som er blevet udsat for de her stoffer, vil blive syge. Der er nogle af dem, der vil dø, og der er nogle af dem, der vil have svært ved at formere sig, siger han.

Undersøgelsen viser, at bundfald med giftige stoffer er blevet hvirvlet op i området omkring eksplosionerne. Rørledningerne omkranser også et område, hvor man tidligere dumpede kemisk affald, og de ligger ikke langt fra områder, hvor henholdsvis torsk og marsvin yngler. (Foto: © Dr)

Torskebestand er tæt på kollaps

Problemet er, at havmiljøet i Østersøen i forvejen kæmper for at overleve.

- Vi har en række fiskebestande, der er truende nær kollaps. Det gælder for eksempel torsk, siger Maria Reumert Gjerding fra Danmarks Naturfredningsforening.

Eksplosionerne har ifølge rapporten medført øget forurening i Bornholmerdybet, hvor torsken yngler, og den nordligste eksplosion fandt sted 40 kilometer fra de banker i svensk farvand, hvor den truede bestand af marsvin yngler.

Kan have påvirket marsvins hørelse

Selve eksplosionerne kan have dræbt eller midlertidigt ødelagt hørelsen på de små hvaler, der var tæt på, og bestanden på godt 500 individer er så truet, at det kan have store konsekvenser, hvis bare en enkelt hun omkommer, konkluderer rapporten.

- Det er virkelig det værst tænkelige sted, lyder reaktionen fra Bo Øksnebjerg fra Verdensnaturfonden.

- Det er jo en tragedie, at det her kommer til at foregå lige netop her, hvor naturen i forvejen er helt i knæ, siger han.

Miljøminister Magnus Heunicke (S) ser med alvor på undersøgelsens konklusioner.

- Det er alvorligt, hvis lækagen på Nord Stream viser sig at have store konsekvenser for vores miljø. Umiddelbart ser det ud til at være tale om lokale effekter, men Østersøen er hårdt presset i forvejen, og derfor er vi selvfølgelig meget opmærksomme på konsekvenserne, skriver han i et skriftligt svar.

- Vi overvåger derfor også løbende og deler oplysningerne med vores nabolande omkring Østersøen, så vi har et samlet billede af konsekvenserne og kan følge op i relevant omfang, skriver miljøminister Magnus Heunicke.

Organisationer: Havplan skal frede havmiljøet

Men naturorganisationer kalder på mere handling.

- Vi bliver nødt til at have politikerne på banen nu og tage Østersøen alvorligt, siger generalsekretær i Verdensnaturfonden Bo Øksnebjerg.

- Vi er nødt til at have en havplan, der meget præcist viser, hvordan vi kan få gjort Østersøen så stærk, at selv hvis der sker ulykker, så skal vi ikke gå og være bekymrede for, om det får uoverstigelige konsekvenser, siger han.

Også Danmarks Naturfredningsforening efterlyser en havplan.

- Det, vi herhjemme kan gøre, er, at sørge for at stille høje krav til landbruget, så der ikke kommer mere forurening, end havet kan tåle. Det er også at stille høje krav til fiskeriet, så vi omstiller fiskeredskaberne, og så at lave en havplan, der udpeger store områder, hvor naturen får fred - hvor man freder havet, siger Maria Reumert Gjerding.

Explainer: Forstå sagen om sabotage på Nord Stream 1 og 2.