Miljøstyrelsen finder stof fra populære svampemidler udbredt i grundvandsovervågning

Rester fra sprøjtemidler til at bekæmpe sygdomme i korn er fundet i 48 ud af 148 overvågningsboringer landet over.

Fundene af stoffet 1,2,4-triazol er ifølge Miljøstyrelsen så store, at det fremover bliver obligatorisk for vandværkerne at teste for stoffet. (Foto: © Sidsel Hoe DR Danmark)

Det potentielt hormonforstyrrende stof 1,2,4-triazol er fundet udbredt i den såkaldte grundvandsovervågning. Det viser et nyt notat fra Miljøstyrelsen, som DR har fået indsigt i.

Der er lavet test af vandet fra i alt 148 overvågningsboringer i alle dele af landet. Der er tale om boringer, der ikke bruges aktivt, men udelukkende bruges til at holde øje med kvaliteten af det danske grundvand.

Stoffet er fundet i 48 af boringerne, altså næsten hver tredje. I to tilfælde i koncentrationer over grænseværdien på 0.1 mikrogram pr liter.

Lovlige og populære sprøjtemidler

Fundene er særligt opsigtsvækkende, fordi vandværkerne ikke tester for stoffet i drikkevandet i dag – og mest af alt fordi flere af de sprøjtemidler, som kan være kilde til forureningen, fortsat er godkendte og meget udbredte i kornproduktion i dag.

Så sent som i december afslørede forsøg fra flere testmarker, at netop 1,2,4-triazol havde evnen til at sive ned til grundvandet.

Ved den lejlighed udtalte Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen blandt andet til DR, at han tog resultaterne alvorligt, men samtidig sagde han også, at han grundlæggende ikke var bekymret for nutidens, godkendte sprøjtemidler.

- Det, vi ser i dag, af skadelige stoffer i vores grundvand, det er stort set alt sammen gamle midler med en lang historik tilbage i tiden, hvorimod de nye midler der godkendes i dag er underlagt en helt anden kontrol, og det er derfor, danskerne trygt kan drikke deres grundvand, sagde han dengang.

Stor usikkerhed om sundhedsfare

Miljøstyrelsen skriver i det nye notat, at de aktivstoffer, der danner 1,2,4- triazol, har vist effekter på fostre og forplantningsevnen. Men der mangler data på stofferne, og ifølge notatet er grænserne for et acceptabelt dagligt indtag fastsat med "stor usikkerhed".

I en pressemeddelelse skriver Miljøstyrelsen dette:

"Der mangler data for at kunne give en sikker vurdering af den sundhedsmæssige grænse for drikkevand, men på det foreliggende grundlag er de koncentrationer, der er fundet i screeningen, et godt stykke fra det acceptable daglige indtag. Der findes ikke målinger af 1,2,4-triazol hos vandværkerne, og det vides derfor endnu ikke, om stoffet findes i drikkevand."

Den højest målte koncentration af stoffet er på 0,17 mikrogram/liter.