Miljøstyrelsen: Ilten svinder ind i fjordene - og fiskene flygter

Kritisk iltsvind i lavvandede områder i to af landets største fjorde.

I visse dele af Limfjorden er fiskene flygtet. Der er en nemlig en kritisk mængde af ilt i vandet grundet den høje varme og manglende vind. Arkivfoto. (Foto: Richard Sylvestersen © Scanpix)

Det varme vejr i maj og begyndelsen af juni har skabt et stort problem i to af landets største fjorde.

Miljøstyrelsen har nemlig konstateret et kraftigt iltsvind i de lavvandede områder i både Limfjorden og Mariager Fjord.

- Når vi er inde på lavvandede områder, er der ingen tvivl om, at den varme, vi har haft i maj og juni, er med til at gøre tingene relativt kritiske nogen steder, siger kontorchef Harley Bundgaard Madsen.

Iltsvind opstår, når der er en høj koncentration af fosfor og kvælstof i vandet. De giver næring til alger.

Når algerne dør, falder de til bunds og nedbrydes under forbrug af ilt. Det betyder, at vandet ved bunden gradvist kan tømmes for ilt.

Normalt forekommer der først problemer med iltsvind i sensommeren, men det varme vejr har allerede skabt problemer med ilten inderst i Mariager Fjord og i visse dele af den indre del af Limfjorden.

Helt konkret er der nu målt under to milligram ilt per liter.

- Det er det, vi karakteriserer som kraftigt ildsvind. Det betyder i realiteten, at der ikke vil være fisk i området – de flygter inden, at vi når ned på de koncentrationer, siger kontorchef Harley Bundgaard Madsen.

Vil det sprede sig?

I de dybe områder er der ingen problemer med manglende ilt i vandet, hvilket blandt andet skyldes, at der har været perioder med kraftig vind, der har tilført frisk ilt til bundvandet.

Ifølge Miljøstyrelsen er det for tidligt at spå, om problemerne vil sprede sig, hvis det varme vejr fortsætter.

- Vindforholdene betyder rigtig meget, og på det seneste har vi haft ret kraftig vind i limfjordsområdet, hvilket betyder, at der er meget ilt i de øvre vandmasser. Det er bare ikke slået igennem nede i bunden. Så de fremtidige udsigter handler om, hvor meget blæsevejr vi får, siger Harley Bundgaard Madsen.

Derfor er der ikke noget, som indtil videre tyder på, at vi får den samme situation som i 1997, hvor der var iltsvind i hele Mariager Fjord, hvor fiskene lå døde på bredden langs fjorden.

Det betragtes i dag som en af de helt store miljøkatastrofer i Danmark.

- Det er slet ikke der, vi er i dag, fordi vi har haft relativ kraftig vind i de områder, så der er stadig ilt til stede i de øvre vandmasser, siger kontorchefen.

FacebookTwitter