Miljøstyrelsen: Nu bliver det nemmere for fiskere at skyde sæler

Fiskere får længere ja til at skyde sæler, der angriber deres garn.

RB Plus: Fiskerne råber om hjælp mod glubske sæler. Nysgerrig sæl i Lemvig havn. (Foto: Johan Gadegaard/Scanpix 2014) (Foto: Johan gadegaard © Scanpix)

Der er godt nyt til de fiskere, der er trætte af, at sæler angriber deres garn.

De skal nemlig ikke søge om tilladelse til at skyde disse sæler lige så ofte, som det tidligere var tilfældet.

Det er en del af en revidering af sælforvaltningsplanen, skriver Miljøstyrelsen på sin hjemmeside.

Fremover skal der blot søges om tilladelse til at skyde garn-angribende sæler én gang om året. Tidligere skulle der søges en gang om måneden.

I arbejdet med planen blev det diskuteret, om der skulle indføres jagttid på den spættede sæl, da mange fiskere er trætte af, at de spiser mange fisk.

Sådan endte det dog ikke, da det kan risikere at gøre sælerne mere sky og dermed gøre det svære at tage turister med på sælsafari.

Derudover er det et generelt princip i Danmark, at man skal kunne udnytte de arter, der nedlægges under jagt.

Det er ikke tilfældet for sæler, da sælkød er belastet af miljøgift, og at det ikke er lovligt at sælge deres skind i

EU
.

En række

initiativer
iværksættes dog for at komme problemerne, som sælerne skaber for fiskeriet, til livs.

(arkiv) Sæl reddet fra fangenskab i Århus. (Foto: Kim Haugaard © Scanpix)

Krav om sæljægerkursus fjernes

En

forsøgsordning
, der siden 2016 har givet mulighed for at skyde op til 40 gråsæler om året ved
Bornholm
, gøres blandt andet
permanent
.

Samtidig fjernes kravet om et særligt sæljægerkursus for at kunne deltage i reguleringen. Man skal dog have et

jagttegn
.

Som en del af den nye plan gennemføres også et

pilotprojekt
med lokale fiskere og jægere, der får betaling for at foretage reguleringen.

En

arbejdsgruppe
bestående af forskere og interesseorganisationer fortsætter under den nye forvaltningsplan.

De er blevet bedt om undersøge mulighederne for også at regulere sæler i fredningsbælterne ved åmundinger.

Her har

lystfiskere
peget på, at sælerne kan være et problem for sårbare fiskebestande.

Derudover skal vilkårene for regulering ensartes på tværs af arter og landet.

/ritzau/

Facebook
Twitter