Miljøzoner virker - i nogle få år

Luften i storbyerne er blevet renere, efter at der er blevet indført miljøzoner, viser rapport fra Danmarks Miljøundersøgelser.

Åboulevarden i København er en af Danmarks mest forurenede gader. (© DR)

Luften i storbyerne er blevet renere, efter at der er blevet indført miljøzoner.

Men i de kommende år bliver udbyttet af mijøzonerne gradvist mindre, fordi EU samtidig skærper kravene til især den tunge trafik.

Det viser en rapport fra Danmarks Miljøundersøgelser ved Aarhus Universitet, som har undersøgt om, hvorvidt zonerne i København, Frederiksberg, Odense, Aarhus og Aalborg har begrænset udledningen af sundhedsskadelige partikler og kvælstoffer.

Konklusionen er, at miljøzonerne kun "i et vist omfang" begrænser lastbilers og bussers forurening.

Mere miljørigtige biler

- Forureningen er ikke kun bragt ned, fordi der nu stilles strengere krav til lastbiler og busser om bl.a. partikelfiltre. Men det har også hjulpet, at der i bilparken løbende er sket en udskiftning til mere miljørigtige biler, siger seniorforsker Steen Solvang Jensen, som har været med til at lave undersøgelsen.

I en af Københavns mest forurenede gader, Åboulevarden, er den forurening, som beboere, fodgængere og cyklister er udsat for, faldet med fem procent.

Forskerne har også set frem i tiden og er nået frem til, at miljøzonernes effekt i 2020 stort set vil være udlignet af fortsat skærpede EU-krav til bilparken. Det betyder, at effekten af miljøzonerne især vil kunne mærkes i årene frem til 2015, for derefter at tage af frem til 2020.

Steen Solvang Jensen forudser dog, at også de danske miljøkrav løbende vil blive skærpet i perioden.