Milliard på vej til nye vådområder

En ny aftale mellem regeringen og KL baner vej for nye danske vådområder og ådale for samlet en milliard kroner. Projektet er led i regeringens plan Grøn Vækst.

Der skal bruges en milliard kroner til nye vådområder og ådalsprojekter. (© DR)

Miljøministeriet har lavet en aftale med Kommunernes Landsforening (KL) om udmøntning af den første milliard kroner af de penge, der er afsat til regeringens store plan for natur og landbrug, Grøn Vækst.

Pengene skal bruges til nye vådområder og ådalsprojekter.

Målet er nedbringe udledningen af kvælstof til vandmiljøet med 1.130 ton inden 2015. Projekter i ådalene skal desuden reducere udvaskning af fosfor til vandmiljøet med 30 tons.

Den afsatte milliard kroner i årene 2010 til 2015 stammer primært fra EUs landdistriktsordning. Kommunerne får hovedansvaret for at indfri målsætningen.