Milliarder til samfundets svageste

Folketingets partier har indgået forlig om fordelingen af årets satspuljemidler. Blandt de største poster er en indsats for hjemløse. Enhedslisten valgte at stå udenfor.

De svages finanslov får 3,7 milliarder kroner over fire år. (Foto: DR © DR)

Samtlige partier i Folketinget - minus Enhedslisten - har sagt ja til en aftale, der øremærker millionerne til blandt andre hjemløse, udsatte unge og handicappede børn.

Samlet er der på afsat godt 3,7 milliarder kroner i perioden 2008-2011 til satspuljen, som populært kaldes "de svages finanslov".

Mere for de hjemløse

Blandt de største poster på den fireårige plan er støtte til udsatte grupper, og her glæder formand for Rådet for Socialt Udsatte, Preben Brandt, sig over en halv milliard kroner til hjemløseområdet.

- Jeg er meget glad. Man kan altid diskutere, om det er penge nok, men det er i hvert fald positivt, at der nu bliver brugt flere kræfter på de hjemløse, siger han.

Hos Socialdemokraterne peger socialordfører Mette Frederiksen på, at forliget betyder 630 millioner kroner over fire år til en forebyggende indsats over for udsatte børnefamilier og udsatte børn og unge.

Børn på dagsordenen

- Det, jeg glæder mig over, er, at det især er udsatte børn og unge, der er kommet på dagsordenen med det her satspuljeforlig, og det er selvfølgelig ikke mindst set i lyset af, at vi nu får gennemført vores første velfærdsrettighed - nemlig at børn, der har været udsat for vold, efter ophold på krisecentre er sikret en ordentlig behandling, siger hun.

I velfærdsministeriet hæfter minister Karen Jespersen (V) sig ved, at satspuljepartierne er blevet enige om at afsætte 26 millioner kroner årligt til såkaldte familieambulatorier, der skal gøre det lettere at følge udsatte børn fra fødslen.

- Det er utrolig vigtigt at lave en forebyggende indsats på et meget tidligt tidspunkt i børnenes liv. Det er en forudsætning for at undgå noget af den forfærdelige ballade, vi har set de senere uger, siger velfærdsministeren og henviser til de gentagne ildspåsættelser rundt om i landet.

Hundens egen hale

Pengene til satspuljen kommer ved, at man hvert år tager en lille procentdel af stigningen i overførselsindkomster. Helt konkret drejer det sig om 0,3 procent som overførselsindkomsterne stiger mindre end den almindelige lønudvikling.

Men ved at tage pengene fra overførselsindkomsterne øger man uligheden i samfundet ved at lade de fattigste betale for prioriteringer i socialpolitikken, mener Enhedslistens socialordfører Line Barfod.

Det svarer ifølge Enhedslisten til "at fodre hunden med dens egen hale", og partiet har derfor valgt at stå uden for satspuljeforliget.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk