Milliardunderskud forsvandt: Letbane fik ændret rapport

Interne mails mellem Loop City og konsulenthus viser, at en rapport blev ændret efter opfordring fra embedsmænd. Begge parter afviser kritikken.

(ARKIV) Aarhus har allerede fået en letbane, og om et par år er det hovedstadens tur. Men økonomien bag letbanen er ikke særlig god, lyder kritikken fra eksperter. (Foto: Henning Bagger/Scanpix 2018) (Foto: © Henning Bagger, Scanpix)

- Alle rapporter siger, at det her er en samfundsøkonomisk god investering. Så derfor vil jeg anbefale, at vi vedtager den indstilling, der ligger her i dag.

Sådan lød det tilbage i januar fra borgmester i Gladsaxe Trine Græse (S), der er formand for de 11 letbanekommuners sammenslutning også kaldet Loop City, da letbanen skulle stemmes igennem.

Særligt en rapport fra konsulenthuset Copenhagen Economics har flere politikere fra letbanekommunerne siden brugt som løftestang for, at Letbanen er en samfundsøkonomisk god investering.

Men interne mails mellem Loop City og Copenhagen Economics, som DR2-programmet Detektor har fået aktindsigt i, viser dog et andet billede end sund samfundsøkonomi.

Samtidig viser korrespondancen, at konsulenterne ændrer centrale punkter i rapporten, efter at Loop Citys embedsmænd har bedt om det.

Ekspert: Manipulation med virkeligheden

Det er manipulation med virkeligheden, mener Kurt Klaudi Klausen, der er professor i organisation og ledelse på Syddansk Universitet.

Han har gennemgået korrespondancen mellem Loop City og Copenhagen Economics og set to forskellige udkast til den endelige letbanerapport.

- Det er jo vildledning af lokalpolitikerne, og det er jo ikke lovligt. Det kan jo få store konsekvenser, hvis man vildleder Folketinget, så det kan det selvfølgelig også, hvis man vildleder en politisk beslutningstagen i et byråd eller i en kommunalbestyrelse, siger han.

Loop City bestilte sidste efterår en vurdering af, om forudsætningerne for den seneste samfundsøkonomiske beregning af Hovedstadens Letbane fra 2013 stadig var gældende. I 2013 viste beregningen, at letbanen ville give et samfundsøkonomisk underskud på 8,3 milliarder kroner.

Milliardunderskud slettes fra rapport

Copenhagen Economics kom frem til et lignede stort underskud i deres første udkast til en rapport, som blev lavet i december 2017. I udkastet stod der, at det samlede underskud i alt udgjorde -6,8 milliarder kroner, men i det næste udkast til rapporten, der blev lavet ni dage senere, var underskuddet helt forsvundet.

Konsulenthuset skrev dog fortsat i udkastet: ”De ændrede forudsætninger trækker samlet set ikke entydigt i retning af en forbedret eller forværret samfundsøkonomi for projektet.”

Men i en mail til konsulenthuset i starten af januar 2018, skriver Loop City, at den formulering ”...bør kunne omformuleres til en smule mere klar konklusion til fordel for en forventet forbedret samfundsøkonomi, når den næste sætning læses.”

Det accepterer Copenhagen Economics, og i den endelige rapport er formuleringen helt fjernet.

Derudover beder Loop City også konsulenthuset om at fjerne en anbefaling om at opdatere den originale beregning fra 2013, ”da det blot kan skyde projektet yderlig.”

Til det svarer Copenhagen Economics: ”Jeg har fjernet anbefalingen om, at opdatere den samfundsøkonomiske beregning.”

Ekspert: Rapporten er et røgslør

Den endelige rapport om Hovedstadens Letbane fra den 15. januar 2018, viser således blot, at der er sket en række ændringer siden 2013, som i overvejende grad trækker i retning af at kunne forbedre projektets samfundsøkonomi.

Mogens Fosgerau, der er professor i transport- og samfundsøkonomi på Københavns Universitet mener ikke, at den endelige rapport fra Copenhagen Economics kan bruges til noget.

- Det er bare røgslør. Det giver politikerne et alibi for at kunne lægge afstand til det oprindelige regnestykke, der giver minus på 8.3 milliarder kroner, siger han.

Han mener, at Loop City har tegnet et misvisende og vildledende billede af økonomien bag Hovedstadens Letbane.

- Med det, de har lagt frem, har de forsøgt at give indtryk af, at der er en masse positive, bredere økonomiske effekter, siger han.

Konsulenthus: Vi har ikke ændret konklusionen

Konsulenthuset Copenhagen Economics har ikke ønsket at stille op til et interview. I stedet skriver de i et skriftligt svar, at de ikke har ændret notatets konklusioner.

Til spørgsmålet om, hvorfor de underskudsgivende beregninger er slettet fra den endelige rapport, forklarer Martin H. Thelle, der er partner og managing director i Copenhagen Economics:

- Dette arbejde kunne ikke færdiggøres af to årsager. Dels fordi dele af de nødvendige modeldata ikke kunne stilles til rådighed. Og dels fordi vores gennemgang af 2013-rapporten viste en række ændrede forudsætninger.

Loop City: Vi arbejder fagligt troværdigt

Detektor ville også gerne have interviewet Trine Græse (S), der er formand for Loop City, men hun har heller ikke ønsket at medvirke.

I stedet henviser hun til Bo Rasmussen, der er formand for koordinationsgruppen af kommunaldirektører i Loop City. Han skriver i en mail til Detektor:

- Rapporten er udarbejdet af eksperter i et anerkendt, økonomisk konsulenthus og skal alene afdække, om forudsætningerne har ændret sig siden letbanen blev besluttet i 2013. Vi har ikke haft noget ønske om at ændre i konklusionerne. Tværtimod skrev jeg på forhånd til LOOP CITY-medarbejderen: ”Det er vigtigt, når der lægges nye tal ind i forudsætningerne, at vi kan stå på mål for de tal, der anvendes. Vores strategi i projektet er, at vi arbejder fagligt troværdigt”.

Detektor sendes i aften på DR2 klokken 21.