Million-svindel med fisk

Fiskefartøjer tilhørende næstformanden i DanmarksFiskeindustri- og Eksportforening, Ivar Espersen, Hirtshals,er med i en gruppe på 10-12 store nordjyske trawlere, som ifølge politiet har landet ulovlige fisk til et tocifret millionbeløb på Færøerne. Ivar Espersen er selv en af fortalerne for hårdere indgreb mod ulovligt fiskeri.

En af fortalerne for hårdere indgreb mod ulovligt fiskeri erunder mistanke for selv at have omgået reglerne i stor stil.Fiskefartøjer tilhørende næstformanden i Danmarks Fiskeindustri- ogEksportforening, Ivar Espersen, Hirtshals, er med i en gruppe på10-12 store nordjyske trawlere og not-fartøjer, som ifølgepolitiets efterforskning har landet ulovlige fisk til et tocifretmillionbeløb på Færøerne. Det skriver Morgenavisen Jyllands-Postenfredag. Sagen er igennem 10 måneder afdækket i største hemmelighedefter et anonymt tip. Med en ransagningskendelse fra domstolenindfandt politi og repræsentanter fra det danske fiskeriinspektoratsig i november i fjor på fiskemelsfabrikken i byen Fuglefjord påFærøerne og mener at have sikret sig fældende beviser i form af enstribe bilag. Ivar Espersen står som næstformand i DanmarksFiskeindustri- og Eksportforening bag foreningens krav om indgrebmod omfattende ulovligheder i dansk fiskeri. Han er meget fåmælt omsagen og sagde torsdag til Jyllands-Posten, at han intet kender tilden og ikke har fået foreholdt politiets informationer. Detbekræftes af politiet, der først nu har samlet så meget materialepå Færøerne, at man er parat til at forelægge bevismaterialet forde mistænkte fiskere og redere. Politiassessor Jens Severinsen,Torshavn, oplyser, at sagen næsten er færdigefterforsket påFærøerne. Den ventes inden for to uger sendt til Danmark, hvorefterafhøringer af implicerede vil gå i gang. Der er tilsyneladende taleom betydelige overtrædelser af den danske fiskerilovgivning. For etenkelt fartøjs vedkommende drejer det sig ifølge Jyllands-Postensoplysninger om ulovlige fangster til en værdi af ca. tre mio. kr.,hvor anklagemyndigheden vil kræve konfiskation og bøde. De danskefiskere har ifølge politiets efterforskning blandt andet landetfangster af sild og makrel, selv om kvoterne var opbrugt.Fangsterne er på fabrikken i Fuglefjord omskrevet til ikkekvoterede arter. Politiassessor Jens Severinsen siger, at der erbetalt skat og told af fangsterne.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk