Millionregning er landet i flere kommuner: Nu risikerer busruter at blive nedlagt

Bornholm hæver priserne, og Nordjylland nedlægger ruter.

Kommuner og regioner skal finde besparelser på over 250 millioner kroner andre steder for at opretholde den nuværende busdrift. (Foto: © Mads Claus Rasmussen, Ritzau Scanpix)

Flere regioners og kommuners budget for busdriften er skredet. Meget.

Trafikselskaber i forskellige dele af landet laver hvert år et skøn for, hvor meget busdriften kommer til at koste i en bestemt region eller kommune. De budgetter er nu blevet rettet til efter et kig på, hvad det reelt har kostet at køre busserne de første tre måneder af året.

Og det viser sig, at trafikselskabet Movia, der lægger de sjællandske kommuners bus-budgetter, har regnet skævt for over 180 millioner kroner.

- En lille del af det skyldes, at priserne stadig stiger. Hovedparten skyldes, at der ikke er så mange passagerer, som vi havde forventet, og derfor heller ikke så mange billetindtægter, siger Movias ressourcedirektør Eskil Thuesen.

Men sjællænderne er ikke de eneste, der skal til at tænke kreativt for at få enderne til at mødes.

Også på Bornholm er der budgetproblemer. Det har fået øens trafikselskab BAT til at indføre en række ruteomlægninger, og priserne på busture stiger fra den 1. september.

Nordjyllands Trafikselskab forventes ligeledes at overskride budgetterne.

Her er det også prisstigninger og manglende passagerindtægter, der giver et underskud på over 45 millioner kroner på bustrafik.

Samme tendens ses hos Fynbus, der mangler næsten 10 millioner kroner i regnskabet i år.

Midttrafik, der står for buskørslen i Midtjylland, ser derimod ind i et bedre budget for 2023 end forventet, oplyser de.

Budgetterne og det dertilhørende underskud er behæftet med en vis usikkerhed, fordi priser på brændstof og antallet af passagerer stadig kan nå at ændre sig i løbet af de sidste måneder af 2023. Et eventuelt underskud skal først betales i januar 2025.

Nedlæggelse af busruter og afgange

De store ekstraregninger kan få markante konsekvenser for bustrafikken i hele landet.

I Nordjylland har man blandt andet nedlagt servicebusserne i Brønderslev, og mellem Løgstør og Fjerritslev går der ikke længere bus i weekenden.

I flere andre af landets kommuner skal man gennemgå budgettet efter sommerferien.

I Næstved Kommune håber man på at kunne lappe det 10,2 millioner kroner store hul i vejen ved at tage fra andre områder, der har overskud. Men kommunen kan ikke love, at afgange eller hele busruter ikke bliver sløjfet.

- Vi håber, vi kan dække regningen internt, men vi kan ikke endelig afgøre noget før budgetkontrol til september, siger Marianne Olsen (S), der er formand for Plan- og Teknikudvalget i Næstved kommune.

Det samme gør sig gældende i Holbæk Kommune.

- Vi vil gøre meget for at undgå at lukke ruter. Men det er klart, det er et meget presset område, og når budgetterne skrider i den her størrelsesorden, så er der ikke noget, der er udelukket, siger Kristian Timmermann (A), der er formand for udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling.

Også i Guldborgsund Kommune kan man risikere at skulle finde andre måder at komme fra A til B på, siger formand for Teknik-, Klima- og Miljøudvalget, Annemette Johnsen (SF).

- Vi har i forvejen problemer med at få vores busdrift til at hænge økonomisk sammen. Det betyder, at der selvfølgelig er kommet et administrativt forslag om at skære i busruterne, hvilket vi jo er meget kede af.

- Men økonomien taler sit tydelige sprog, siger hun.

Busserne er vigtige - også i de små byer

Kommuner og regioner har kæmpet med at beholde busruterne efter en coronakrise med faldende passagertal og dyrere brændstof.

Det fik daværende transportminister Trine Bramsen til at give et "ekstraordinært tilskud" på 125 millioner kroner. Penge, der skulle bruges på at få passagerer tilbage i busserne, så de ikke kørte tomme rundt.

Ingen af de kommuner, DR har talt med, kan love, at afgange eller hele busruter ikke bliver aflyst for at spare penge. (Foto: © Henning Bagger, Ritzau Scanpix)

Men de tider er forbi, mener formand for Landdistrikternes Fællesråd Steffen Damsgaard.

- De busruter, hvor chaufføren både er den forreste og bagerste i bussen, er i mit perspektiv allerede nedlagt for lang tid siden. Det kan godt være, der ikke er mange i bussen, men for dem, er det jo stadigvæk vigtigt. De er afhængige af bussen.

I maj nedsatte SVM-regeringen et ekspertudvalg under transportministeriet, der skal undersøge, hvordan den kollektive transport kan optimeres i hele landet.

- Vi skal tænke anderledes og ryste posen for at få nye løsninger på de udfordringer, der er i den kollektive transport i dag. Især i de områder af landet, hvor der er langt mellem husene, sagde transportminister Thomas Danielsen (V) i en pressemeddelelse, da udvalget blev nedsat.

Udvalget forventer at komme med sine anbefalinger ved udgangen af 2024.

Rettelse: Tidligere fremgik det af faktaboksen i artiklen, at Syddanmark havde en ekstraregning på 18,1 millioner kroner, men der er retteligt tale om, at Sydtrafik kommer til at bruge cirka 18 millioner mindre end budgetteret i 2023.