Mindreårige bliver også viet i Danmark

Danske myndigheder tillader mindreårige at gifte sig. Det sker hvert år, selvom antallet falder.

I alt blev 651 piger under 18 år viet fra 1999 til 2014. I samme periode blev 73 drenge under 18 år viet. (Foto: © Dave G Kelly)

Udlændingeminister Inger Støjberg (V) har netop taget initiativ til, at asylansøgere ikke må bo på samme asylcenter, hvis de er gift eller samlevende, og den ene er mindreårig.

Det sker, fordi ministeren ikke vil acceptere barnebrude og tvang i Danmark.

Men ser man på tal fra Danmarks Statistik, så giver de danske kommuner hvert år lov til, at mindreårige bliver viet.

Siden 1999 er det sket for 651 piger under 18 år. I 2014 skete det otte gange.

Ifølge social- og indenrigsminister Karen Ellemann (V) er årsagen, at de danske kommuner automatisk har godkendt de udenlandske ægteskaber.

Og det vil ministeren ændre.

- I dag er der nærmest sådan en automat-reaktion. Man anerkender bare et udenlandsk ægteskab uden at skelne til, hvor gamle ægtefællerne er. Og det får vi nu præciseret i vejledningen. At selvfølgelig er udgangspunktet, at ægteskaber er noget, man indgår, når man er myndig, siger Karen Ellemann.

Hun holder dog fast i, at der skal være mulighed for dispensation for eksempel hvis en 17-årig kvinde venter barn med en 19-årig mand, parret bor sammen og kan forsørge sig selv, ligesom forældrene godkender ægteskabet.

  • Sagen kort:

  • Er du under 18 år, må du ikke gifte dig, medmindre dine forældre og kommunen tillader det. Hvis dine forældre ikke vil tillade det, kan kommunen i særlige tilfælde give dig tilladelsen alligevel.

  • I 2014 blev otte mindreårige kvinder viet på trods af de danske ægteskabsregler om, at begge parter skal være fyldt 18 år. Fem af dem var danske statsborgere, en var fra Kasakhstan og to havde syrisk statsborgerskab. Alle mindreårige piger var 17 år og blev viet med mænd mellem 19 og 32 år.

  • I 2013 lå tallet på syv. En pige var 15 år i 2013, da hun blev viet med en på 19 år. Resten af pigerne var 17 år, da de blev viet med mænd mellem 20 og 33 år.

  • Før i tiden fik flere piger under 18 år tilladelse til at indgå ægteskab.

  • I 1999 blev 62 piger under 18 år viet – heraf fem piger på 15 år, 13 piger på 16 år og 44 piger på 17 år. Halvdelen af dem havde dansk eller tyrkisk statsborgerskab.

  • Dispensation fra reglerne kan blandt andet ske, hvis den ene part er mindreårig og gravid, parret bor sammen eller den mindreårige er fyldt 17 år.

  • Kilde: borger.dk & Danmarks Statistik