Mindst otte sager om året: ”Hvis der er sexchikane i samfundet, er det også på universiteterne”

Nye opgørelser viser, at der har været mindst 56 sexchikane-sager på universiteterne de seneste fem år.

(Modelfoto) Samlet har der været 56 sager om sexchikane på danske universiteter, altså omkring fire per universitet de seneste fem år. (Foto: Jens nøRgaard Larsen © Scanpix)

Da Platon formulerede ideen om det, der kom til at hedde det platoniske forhold, var det med udgangspunkt i hans egen relation til læremesteren Sokrates.

Siden har relationer mellem studerende og professorer mange gange været kimen til verdenshistorie og stor videnskab.

Men med #MeToo-bevægelsen er skeletterne væltet ud af skabet også på universiteterne, og det ellers frugtbare universitetsmiljø har vist sig også at være indrullet i krænkelseskultur og sexchikane.

DR Nyheder har via aktindsigter bedt de otte danske universiteter opgøre, hvor mange sager de har haft de seneste fem år, der vedrører sexchikane.

Tallene dækker sager med både studerende og undervisere.

Tallene fordeler sig sådan, at der har været mellem nul og 25 sager per universitet de seneste fem år. Flest sager finder man hos Aarhus Universitet, CBS, Københavns Universitet og DTU, færrest hos IT-Universitet og RUC.

Det skal bemærkes, at Aarhus Universitet ikke har opgjort sager med disciplinærsanktioner til følge, men givet et brutto-overblik i forhold til, hvad der er kommet og håndteret af henvendelser i det hele taget.

Aalborg Universitet har som det eneste universitet ikke kunnet foretage opgørelsen, da de ikke registrerer sager om sexchikane som særskilte sager.

Tal formentlig højere

Studiemiljøundersøgelser fra Danmarks største universiteter, Københavns og Aarhus Universitet, viser, at antallet af studerende og ansatte, der har oplevet sexchikane, er noget højere end de tal, DR Nyheder har fået opgjort:

Samlet har der ifølge opgørelserne været 56 sager om sexchikane på danske universiteter de seneste fem år.

Men en procent af omkring 150 respondenter på Københavns Universitet har i en arbejdspladsvurdering oplevet uønsket seksuel opmærksomhed, og tre procent af omkring 13.000 respondenterne i en studiemiljøundersøgelse har oplevet chikane, der også dækker over sexchikane.

Tilsvarende har 0,7 procent af 15.000 respondenter i en lignende undersøgelse på Aarhus Universitet oplevet sexchikane.

Ligesom en undersøgelse i Magisterbladet blandt medlemmer i Dansk Magisterforening viser, at hver 10. af 1.000 respondenter har har oplevet sexchikane.

Et mørketal

RektorRUC, Hanne Leth Andersen, er sikker på, at der forekommer et stort mørketal, når det kommer til sexchikane på universiteterne:

- Jeg er helt sikker på, at der er nogen, der har undladt at anmelde ting. Hvis der er sexchikane i samfundet, må man antage, at det også findes på universiteterne, vurderer Hanne Leth Andersen.

Det er altså ikke fordi, RUC har været særligt forskånende for sådanne episoder.

Og selvom der de seneste fem år ikke har været indberettet nogen sager om sexchikaneRUC, har ledelsen sendt en mail til samtlige studerende og ansatte på universitet med retningslinjer vedrørende mobning og sexchikane.

- Vi har sendt dem ud for at sikre os, at alle studerende og alle ansatte så dem og kendte retningslinjerne. Men det er jo en nyere bevidsthed, der er opstået den seneste tid, og det skal vi som universiteter kunne tackle, siger Hanne Leth Andersen.

Hvor klager vi?

Danske Studerendes Fællesråd mener, at tallet nødvendigvis må være langt højere.

- Det antal henvendelser om året per universitet vidner om, at der er et kæmpe skyggetal. Vi får løbende henvendelser, ikke mange, fordi det er enormt tabuiseret, og de studerende kan være bange for de repressalier og den offerposition, deres henvendelser kan give dem, siger forkvinde Sana Mahin Doost.

- Der er mange, der tager det op med deres venner og medstuderende, og så bliver det internt i studiemiljøerne i stedet for at blive forelagt ledelsen.

Hun støtter sig til en undersøgelse foretaget af Dansk Magisterforening blandt 1.017 studentermedlemmer - heraf 811 kvinder - der viser, at seks ud af 10 studerende ikke ved, hvor de kan henvende sig og få hjælp, hvis de bliver udsat for sexchikane.

Hanne Leth Andersen mener ikke, at problemet er, at de studerende ikke ved, hvor de skal gå hen, det er nærmere, at rammerne og kulturen omkring sexchikane er ændrede, og at universiteterne skal vænne sig til den nye virkelighed.

- Når der sker kulturforandringer, og rammerne bliver udvidet, så vil der også være nogle mørketal og nogle sager, der ikke bliver taget hånd om. Det gælder for såvel sexchikane, krænkelser og kønsdiskriminering, siger hun.

- Vi drøftede det i denne uge på vores akademiske råd med studerende og ansatte, og de studerende ved godt, at det typisk er studievejledningen, de skal henvende sig til. Problemet er, om vi alle ved, hvad det her område egentligt dækker over, fortsætter hun.

Statsadministrationen på RUC vil nu skabe et bedre grundlag for, at studievejledere bedre kan skelne mellem, hvad der er sexchikane eller et overgreb, og om vedkommende skal have psykologisk hjælp, eller om det skal meldes til politiet.

De studerende mener omvendt, at universiteterne skal være bedre til at fortælle de studerende, hvor de kan gå hen. Men det kan være svært at stå frem og fortælle om oplevelser med sexchikane, vurderer Sana Mahin Doost:

- Tallene taler for sig selv, og lige nu sker der rigtigt meget, men det er i kraft af, at vi studerende har insisteret på at tale om det. Jeg er blevet kaldt alverdens frygteligheder, fordi jeg har været ude og snakke om det emne, siger hun og fortsætter:

- Hvis du står frem, bliver du modtaget med megen mistænkeliggørelse, stillet spørgsmål som: Har du ikke også haft en for kort kjole på, eller var det nu så slemt? Det bliver ikke rigtigt taget seriøst.

Har du været udsat for køns- eller sexchikane eller lignende på sit studie, og har du lyst til at fortælle din historie, er du velkommen til at kontakte journalist Malthe Sommerand på smso@dr.dk.