Minimumsnormering i daginstitutioner: Både blå og røde vælgere bakker op

85 procent af de borgerlige vælgere støtter en minimumsgrænse for antallet af voksne i vuggestuer og børnehaver.

På tværs af partiskel er danskerne enige i, at der skal være et loft for, hvor mange børn der må være for hver voksen i landets daginstitutioner.

Det viser en Epinion-undersøgelse foretaget for DR Nyheder. Her svarer 89 procent af de adspurgte, at de er enige i, at der bør indføres en grænse for, hvor mange børn der maksimalt må være pr. voksen ansat i daginstitutionerne.

Samtidig fremgår det, at der er stor opbakning til en minimumsgrænse, uanset om man vil stemme borgerligt eller mere rødt ved det kommende folketingsvalg.

Større opbakning fra rød blok

Der er dog en smule større enighed om en grænse blandt rød bloks vælgere.

93 procent af de adspurgte, der vil stemme på Socialdemokraterne, Radikale Venstre, SF, Enhedslisten eller Alternativet, er enige i, at der skal indføres en grænse.

Det samme gælder 85 procent af dem, der vil stemme på Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance eller Kristendemokraterne.

Enhedslisten vil have minimumsnormering

Af partier i Folketinget er det indtil videre Enhedslisten, Alternativet og Kristendemokraterne, der vil have indført en minimumsnormering.

Enhedslisten har foreslået, at der skal være et loft, så der maksimalt er tre børn pr. voksen i vuggestuer og dagpleje og højst seks børn pr. voksen i børnehaverne.

SF går ikke ind for krav om en minimumsnormering, men har i et forslag afsat to milliarder kroner til at sikre, at der ifølge partiets beregninger kan komme omkring 5.000 ekstra voksne ud i landets daginstitutioner.

- Vi er klar til at finde pengene, så man ude i vuggestuerne har mulighed for at være tre børn til en voksen og seks børn til en voksen i børnehaverne, siger SF's formand Pia Olsen Dyhr.

Regeringen på vej med børnepakke

Statsminister Helle Thorning-Schmidt (S) sagde følgende i sin nytårstale 1. januar i år:

- Vi skal have bedre daginstitutioner og dagpleje, end vi har i dag. Børnene skal trives, lære og udvikle sig. Vi skal investere i vores fremtid.

Senere i dag ventes regeringen at fremlægge en børnepakke, som den har barslet med længe. Intet tyder dog på, at den vil indfri danskernes ønske om en grænse for, hvor mange børn der må være pr. voksen i daginstitutioner.

- Det vigtigste for os er, at der kommer flere voksne til at passe vores børn, siger socialdemokraternes familieordfører, Julie Skovsby.

Hvorfor ikke indføre minimumsnormering?

- Fordi minimumsnormeringer er et redskab, og det vigtigste for os er målet - nemlig flere voksne i vores daginstitutioner.

Vent os se

Den radikale regeringskollega, børneordfører Lotte Roed, er enig med Julie Skovsby i, at der skal flere pædagoger ud i daginstitutionerne.

Men hun vil ikke svare på, om det skal sikres gennem en minimumsnormering.

- Vi arbejder på, at der skal være flere voksne. Og så er vi på trapperne med et børneudspil, og så må I vente og se, hvad der kommer der.

Hvis du har barn i en daginstitution, har du måske oplevet, at pædagogerne i dag har travlt.Mens pædagogerne løber stærkt, diskuterer politikerne, om der skal være en øvre grænse for, hvor mange børn hver enkelt pædagog skal passe - det findes nemlig ikke i dag.

Derfor vil vi meget gerne høre, hvordan du oplever normeringen i dit barns institution og dit bud på en løsning.

Lav derfor en video med din kommentar og læg den på DR Nyheders facebookside. Send den som mail på DRdinstemme@dr.dk eller brug hashtagget #DRdinstemme.

https://www.facebook.com/video.php?v=971401376243720