Minister blæser til kamp mod pjæk og ‘useriøs studiekultur’

Fraværet skal bringes ned på de gymnasiale uddannelser - et udtryk for mistillid til ungdommen, mener elevsammenslutning.

Fraværet på de gymnasiale uddannelser skal ned, mener undervisningsminister Merete Riisager (LA). Derfor lancerer Undervisningsministeriet nu fem initiativer. (Foto: © KELD NAVNTOFT, Scanpix)

En stikprøvekontrol har afsløret, at studiekulturen er skredet, siger undervisningsminister Merete Riisager. Fraværet på landets gymnasiale uddannelser er alt for højt. Derfor blæser undervisningsministeren nu til kamp mod pjæk, ubegrundet fravær og det, hun med egne ord kalder for en 'useriøs studiekultur'.

- Fravær går ud over elevernes faglighed og den måde, som undervisningen fungerer på det enkelte sted, siger Merete Riisager til DR Nyheder.

Undervisningsministeriet søsætter derfor fem initiativer, der skal medvirke til at nedbringe fraværet på de gymnasiale uddannelser. Det vil sige den almene studentereksamen (stx), den merkantile studentereksamen (hhx), den tekniske studentereksamen (htx) samt hf og hf-enkeltfag.

Fravær skal registreres

Stikprøver har vist, at studerende på den almene studenterlinje på andet og tredje år i gennemsnit har ni procent i fravær. For hf-studerende er det gennemsnitlige fravær cirka 15 procent på gymnasierne, mens hf-kursister på VUC gennemsnitligt har 21 procents fravær på andet studieår. Det viser tal fra Undervisningsministeriet.

Det centrale i ministerens fem initiativer er, at fraværet i langt højere grad end i dag skal registreres.

- Vi skal sikre os, at fraværet bliver registreret på en ensartet måde og offentliggjort. Tallet skal være offentligt tilgængeligt, for så kan man debattere det lokalt og gribe ind, hvis man mener det er nødvendigt, siger Merete Riisager.

Styrelse skal føre tilsyn

Ud over ensartet registrering vil ministeren føre tilsyn med fraværet på de enkelte skoler via Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Samtidig skal der være mulighed for, at elever med mere end 15 procents fravær i løbet af et kvartal kan få frataget SU’en.

- Der er nogle fraværstal rundt omkring der er voldsomme. Det er fordi, der ikke har været ordentlig fokus på det, og derfor skal der strammes op, siger Merete Riisager.

Gymnasieelever: Mistillid til ungdommen

Formanden for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, Jens Philip Yazdani, mener det er fejlagtigt, når ministeren udelukkende hænger initiativet op på statistik.

- Jeg mener, man i stedet bør se på, hvilke grunde der ligger bag. Har man været med i elevrådet, lavet politisk arbejde, spillet med i musical på skolen eller har man slet og ret været syg? Der kan være rigtig mange gode grunde, og derfor mener vi, at det er en skidt tilgang at man kun ser på tallet og ikke baggrunden, siger Jens Philip Yazdani.

Danske Gymnasiers Sammenslutning frygter, at ministerens kontrol-initiativer vil skabe et stift system, der ikke tager hensyn til, hvad den enkelte elev kæmper med i privatlivet.

- Samtidig er det et generelt udtryk for mistillid til hele ungdommen, som vi oplever er langt mere pligtopfyldende, end jeg tror den tidligere har været. Jeg tror vi pjækker mindre i dag end for 10 år siden, siger Jens Philip Yazdani, der siger, at det er værd at undersøge, hvorfor nogle elever ‘ikke magter at stå op, når vækkeuret ringer’.

- Men tallene er kun den halve eller kvarte forklaring. I stedet skal vi forsøge at lokalisere nogle af årsagerne til, at de unge bliver væk og så skal vi udbedre dem, siger Jens Philip Yazdani, formand for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning.