Minister: Flere penge til tilsyn med opholdssteder

Socialminister Mai Mercado er klar med forslag, der skal styrke Socialtilsynet efter DR's afsløringer om omstridte opholdssteder.

Socialminister Mai Mercado (K) vil også gøre det mere synligt, hvilke kompetencer og uddannelse de ansatte har på bostederne.

- Jeg tror ikke, vi kommer uden om at tilføre flere midler til Socialtilsynet. Hvis vi vil sikre den rigtige konstruktion og de rigtige muskler, så koster det også til syvende og sidst.

Sådan siger børne- og socialminister Mai Mercado (K) til DR Nyheder forud for de politiske drøftelser, hun nu indkalder de øvrige politiske partier til om Socialtilsynet, som blev oprettet for snart fem år siden.

På baggrund af DR's dækning af en række sager om koncernen Hjorthøjgårds opholdssteder har socialministeren tidligere meldt ud, at hun vil give Socialtilsynet flere muskler. Nu er hun klar med et oplæg til, hvordan det skal ske. Dermed vil hun sikre, at forholdene for nogle af de mest sårbare børn og unge er i orden.

- Det skal være ordentligt. Det skylder vi de borgere, der er placeret på de her botilbud. De skal være et sted, hvor de kan regne med, at kvaliteten er i orden, hvor de oplever at forbedre sig, og hvor de til sidst bliver stillet bedre, end da de kom, siger Mai Mercado.

Må lære af Hjorthøjgård-sagen

Ministerens forslag tager bl.a. udgangspunkt i forhold, DR har afdækket omkring koncernen Hjorthøjgård. For eksempel blev en 12-årig dreng udsat for ulovlige magtanvendelser, og der manglede uddannet personale omkring en psykisk syg ung mand, som nu er sigtet for drabet på en købmand.

- Sagen viste mig, at der er en kompleksitet, som der er brug for at få hånd om. Det er jo beklageligt, at der har været en Hjorthøjgård-sag, men så må vi prøve at lære af den og forstærke socialtilsynet på baggrund af den.

Bedre mulighed for påbud

I sagen om Hjorthøjgård kritiserede en række eksperter Socialtilsynet for at trække varslede påbud for hurtigt tilbage, når det havde konstateret kritisable forhold på Hjorthøjgårds opholdssteder.

Varslerne bortfaldt, når opholdstederne havde gjort rede for, hvordan de ville rette op fremadrettet, men inden forandringerne nødvendigvis var ført ud i livet.

Socialtilsynet har over for DR understreget, at tilsynet agerede, som loven foreskriver. Men nu skal der strammes op, lyder det fra socialminister Mai Mercado.

- Jeg vil sikre, at når Socialtilsynet kommer ud og oplever, at noget ikke er, som det skal være, så kan man give et påbud og opretholde påbuddet, indtil den her institution kan vise, at den har ændret tingene. Det med at kigge på handleplaner vil vi gerne have skrottet.

Mai Mercado vil også gøre det mere synligt, hvilke kompetencer og uddannelsesmæssig baggrund medarbejderne på opholdssteder har.

Og derudover skal Socialtilsynet føre bedre kontrol med opholdsstedernes økonomi, så man ikke kan få mistanke om, "at der foregår noget uldent", siger socialministeren til DR.

Længere ned i regnskabsbøgerne

DR har bl.a. afdækket, hvordan folkene bag koncernen Hjorthøjgård fik millioner i indtægt på at leje ejendomme ud til deres egne opholdssteder, og hvordan den daværende leder af Hjorthøjgård tjente over en million kroner på at sælge brugt inventar til sig selv.

- Det vigtigste kodeord her er transparens. Vi vil gerne give mulighed for, at Socialtilsynet kan indhente flere oplysninger og derved få større indblik i, hvad regnskaberne dækker over. Jo bedre mulighed vi kan give Socialtilsynet for rent faktisk at kigge i regnskabsbøgerne, jo bedre, siger socialminister Mai Mercado.

- Til syvende og sidst så skal det jo være sådan, at de penge man betaler for at have en borger på sådan en institution, det skal jo gå til kvaliteten i den behandling og det ophold, som borgeren har.

For at stramme op på Socialtilsynet skal Mai Mercado have en aftale på plads med Folketingets øvrige partier i de forestående forhandlinger.

Positive reaktioner

Fra nogle af de centrale parter på området lyder der positive reaktioner på socialministerens udspil. LOS, Landsorganisationen for sociale tilbud, repræsenterer blandt andre de private opholdssteder.

- Vi er helt enige i, at der skal strammes op på Socialtilsynet og navnlig på det område, der omhandler det økonomisk tilsyn. Det er vigtigt, at vi ikke risikerer, at der sker uhensigtsmæssig økonomisk spekulation på området, siger sekretariatschef i LOS, Laust Westtoft.

- Vi synes, der skal være rimelighed og balance i, hvor meget en virksomhedsejer kan trække ud til sig selv om året i et overskud fra virksomhedens drift. Det gælder både for sociale tilbud og for alle andre aktører, der udfører opgaver for det offentlige.

Også KL bakker op om socialministerens planer om at gøre socialtilsynet bedre.

- Vi er i KL's socialudvalg enige i, at Socialtilsynet er på vej i den rigtige retning, men at der kan gøres mere, siger formanden for KL's Socialudvalg, Joy Mogensen.

Men hun er bekymret for, hvor de ekstra penge, som ministeren vil give til Socialtilsynet, skal komme fra. I dag finansieres tilsynet af kommunerne.

- Jeg håber, ministeren mener, at staten vil komme med penge til det her område. Hvis man bare ønsker, at kommunerne skal bruge flere penge på tilsynene, så er socialområdet jo i forvejen presset, og så ville det gå ud over antallet af pladser og kvaliteten i de pladser, vi har.

Facebook
Twitter