Minister: Hver fjerde kommune har ikke styr på beredskab for overgreb

Mai Mercado (K) langer hårdt ud efter 24 kommuner efter redegørelse.

Børne- og Socialminister Mai Mercado (K) giver nu 24 kommuner et halvt år til at få styr på deres beredskabsplaner i tilfælde af seksuelle overgreb mod børn. (Foto: © Torben Christensen /Scanpix, Sarah Christine Nørgaard)

Hver fjerde kommune har ikke styr på deres beredskab i tilfælde af sager om seksuelle overgreb på børn.

Det viser en redegørelse, som Socialstyrelsen har lavet i kølvandet på DR-dokumentaren 'De skjulte overgreb'.

Det er børne- og socialminister Mai Mercado (K), der har bestilt redegørelsen.

- Redegørelsen viser desværre, at der er for mange kommuner, der ikke har et beredskab. Det er jo vigtigt at have, for det er planen, man tager frem, når man har et barn, der har været udsat for seksuelle overgreb. Hvis man ikke har den plan, kan man ikke sætte rettidigt ind med den rigtige hjælp, siger Mai Mercado.

I dokumentaren 'De skjulte overgreb' blev det afsløret, at Albertslund og Brøndby Kommune ikke levede op til lovgivningen, da familierne til 28 børn fra en omfattende pædofilisag skulle have hjælp.

Ifølge dokumenter fra en aktindsigt havde Albertslund Kommune ingen godkendt beredskabsplan, selv om det har været lovpligtigt siden 2013.

Det har fået socialminister Mai Mercado til at undersøge beredskabsplanerne i samtlige landets 98 kommuner.

Undersøgelsen viser, at 24 af 98 kommuner ikke lever op til lovgivningens krav om beredskabsplaner. En beredskabsplan skal være godkendt af kommunalbestyrelsen, være offentliggjort og skal revideres hvert fjerde år.

- De kommuner får nu et halvt år til at opdatere deres beredskab. Det burde være unødvendigt for mig som minister at gå ud og bede kommuner om rent faktisk at leve op til lovgivningen. Derfor undrer det mig, at der er så høj en andel af kommunerne, som bare ikke har styr på det, siger Mai Mercado.

I Red Barnet er psykolog Kuno Sørensen også overrasket over, at hver fjerde kommune halter bagefter med beredskabsplaner på området.

- Jeg er ked af, at der er så mange kommuner, der ikke tager beskyttelsen af seksuelt misbrugte børn alvorligt, siger Kuno Sørensen.

Utilfreds med Brøndby Kommune

Udover redegørelsen fra Socialstyrelsen har børne- og socialministeren også bestilt og modtaget en redegørelse fra henholdsvis Albertslund og Brøndby Kommune.

Det skete, efter at flere eksperter i dokumentaren 'De skjulte overgreb' i skarpe vendinger kritiserede de to kommuner for deres hjælp til sagens involverede familier.

Mai Mercado har bedt kommunerne om at redegøre for forløbet i sagen og reflektere over, hvad de kan gøre bedre i fremtidige sager.

Redegørelsen fra Brøndby er ifølge ministeren så tynd, at den nu bliver sendt retur.

- Jeg har bedt kommunerne om at vise og reflektere over, hvilke skridt de tager til at udbedre store fejl og mangler. Her må man bare sige, at der især i Brøndby Kommune slet ikke er nogen former for reflektion. Der er ikke nogen kritisk tilgang til, hvordan man kan forbedre sig og ikke noget systematisk og strategisk input eller sigte på at hjælpe børn, der har været udsat for overgreb, siger Mai Mercado.

Ministeren giver nu Brøndby Kommune et halvt år til at komme med en ny redegørelse og plan for, hvad de fremover vil gøre i sager om seksuelle overgreb.

- Der er sket en række fejl i vores håndtering, det beklager vi meget og tager meget alvorligt. Vi har nu inviteret Socialstyrelsen på besøg, der skal hjælpe os med at håndtere sager fremadrettet, siger Helge Skramsø, direktør i Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen i Brøndby Kommune.

S: Skru bissen på

Hos Socialdemokraterne mener socialordfører Pernille Rosenkrantz-Theil ikke, at det giver nogen mening at bede Brøndby Kommune om at lave endnu en undersøgelse af sig selv.

- Min opfordring vil være, at ministeriet sørger for, at en ekstern part får lavet en redegørelse af Brøndby Kommunes rolle. Altså hvor mange mandetimer skal vi bruge på noget, hvor vi ikke får et ordentlig resultat? Noget tyder på, at embedsværket ikke har særlig meget lyst til at afdække, hvor dårligt kommunerne gør det på det her område, siger Pernille Rosenkrantz-Theil.

Hun mener også, at ministeren bør skrue bissen på over for de mange kommuner uden styr på beredskabsplanen.

- Nogle af de allermest udsatte børn er dem, der bliver udsat for seksuelle overgreb. Derfor skal der bare være styr på kommunernes beredskab. Ministeren bør læne sig langt mere ind over bordet, end hun gør, siger Pernille Rosenkrantz-Theil.