Minister i samråd om Tetracyklin

Socialdemokratiet kalder nu fødevareministeren i samråd. Partiet vil have ministerens plan for, hvordan stoffet Tetracyklin bliver udfaset.

Socialdemokratiet kalder nu fødevareministeren i samråd. Partiet vil have ministerens plan for, hvordan stoffet Tetracyklin bliver udfaset. (Foto: Ólafur Steinar Gestsson © Scanpix)

I oktober 2014 lovede landbruget, at erhvervet i 2015 ville halvere brugen af det resistensskabende antibiotikum Tetracyklin i svineproduktionen.

Nye tal viser, at forbruget kun er reduceret med 7-8 procent.

De nye tal chokerer Socialdemokratiets landbrugs- og fødevareordfører, Simon Kollerup.

- Det er voldsomt nedslående tal, der kommer frem nu. De viser, at man ikke har været i stand til at levere det, som man fra erhvervets side har lovet både danskerne og politikerne, siger Simon Kollerup.

Han indkalder nu fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) i samråd om sagen.

- Vi indkalder naturligvis den ansvarlige minister i samråd for at høre hans plan for, hvordan vi får udfaset Tetracyklin, siger Simon Kollerup.

Bred politisk enighed om udfasning af Tetracyklin

I april 2015 indgik en bred kreds af partier inklusive Venstre og Konservative den såkaldte MRSA-handlingsplan. I planen står der:

Anvendelse af Tetracyklin formodes at spille en rolle i forhold til udviklingen af MRSA. Dette må bl.a. ses i lyset af, at Tetracyklin i mange år har været et af de mest brugte antibiotika i landbruget. Fremadrettet skal brugen af Tetracyklin udfases hurtigst muligt under hensyntagen til, at svineproducenten skal kunne opretholde en dyrevelfærdsmæssig forsvarlig produktion.

På baggrund af, at landbruget stort set ikke har reduceret forbruget af Tetracyklin, vil Simon Kollerup som sagt nu have ministerens plan for, hvordan stoffet kan udfases.

- Vi stolede jo på erhvervet, da de sagde, at de kunne halvere forbruget. Nu viser det sig, at man er meget langt fra at have leveret det, man lovede. Det ændrer ikke ved den politiske beslutning, som en meget bred kreds af partier har truffet – nemlig at der skal være en klar udfasning af Tetracyklin. Derfor må ministeren nu forklare, hvordan det skal ske, siger socialdemokraternes ordfører.

Professor: Myndighederne må gribe ind

Landbruget beklager, at erhvervet ikke har kunnet nå målsætningen om frivilligt at halvere forbruget af Tetracyklin i svineproduktionen.

- Vi er ikke nået i mål med de 50 procent, og vi har desværre også set en utilfredsstillende stigning det første halvår. Vi holder fast i målet, og vi arbejder benhårdt på hver eneste dag at reducere medicinforbruget, siger direktør i Videncenter for svineproduktion under Landbrug & Fødevarer, Claus Fertin.

Men ifølge professor i Klinisk Mikrobiologi og forskningsleder ved Odense Universitetshospital, Hans Jørn Kolmos, kan reduktion i antibiotikaforbruget i svineproduktionen ikke overlades til erhvervet.

- Så længe man har det høje Tetracyklinforbrug, er der en betragtelig risiko for spredning af MRSA. Landbruget er åbenbart ikke i stand til at regulere sig selv. De har ikke den ansvarlighed, der skal til for at ændre adfærd. Og hvis ikke de har det, så er der nogle andre, der må gøre det for dem. Og det er myndighederne, siger Hans Jørgen Kolmos.

Facebook
Twitter