Minister: Jeg skal ikke lave et datingbureau

Det er intet problem, at indvandrere og danskere gifter sig mindre med hinanden, mener Venstre og integrationsministeren. Dansk Folkeparti er uenig.

Ægteskaber på tværs af etnicitet er godt for integrationen, men minister for området, Manu Sareen (R), vil ikke drive datingbureau. (© DR)

Det er lykkeligt og styrker sammenholdet i Danmark, når man gifter sig på tværs af etniske skel. Det er integrationsminister Manu Sareen (R), Venstre og Dansk Folkeparti enige om.

- Der er ingen tvivl om, at når man gifter sig på tværs af etnicitet, sætter det turbo på integrationen. Det giver en direkte vej til et dansk kaffebord, hvor man lærer hinandens kulturer at kende, siger integrationsministeren.

Færre gifter sig dansk

Men selv om politikerne bifalder ægteskaber på tværs af etniske skel, går det den modsatte vej. Tal fra Danmarks Statistik viser, at indvandrere og andengenerationsindvandrere gifter sig mindre med etnisk danskere end for ti år siden. Lidt under halvdelen af indvandrere blev gift med en indfødt dansker i 2004, men sidste år var tallet faldet til under hver tredje. Også færre andengenerationsindvandrere finder en mage med dansk baggrund.

Dansk Folkeparti så gerne flere blandede ægteskaber.

- Det ville være rigtigt godt, hvis flere indvandrere blev dansk gift. Hvis integrationen skal fungere, skal man åbne op. Det er svært, hvis man kun gifter sig inden for egne rækker, mener DF's integrationsordfører Martin Henriksen.

DF: Ægteskaberne splitter Danmark

Han kalder udviklingen trist og mener, at den er et udtryk for, at der findes parallelsamfund.

- Vi kommer ikke hinanden ved. Familierne bliver ikke blandet. Hvis man giftede sig mere på kryds og tværs, ville det lette stemningen utrolig meget, siger Martin Henriksen.

Han mener, at det især er indvandrerne, der fravælger danskere som partnere. Blandt andet fordi man ifølge islam skal konvertere for at blive gift med en muslim.

- Hvis man skal giftes i en indvandrerfamilie, skal man sige farvel til sin egen baggrund. Det er der mange danskere, der stejler på, siger Martin Henriksen.

- Men er de få ægteskaber kun indvandrernes ansvar. Er danskerne åbne og rede til at gifte sig med indvandrere?

- Jeg vil ikke tale for alle i fædrelandet, men der er nok nogle, som lukker lidt ned, mener Martin Henriksen.

Politikere vil ikke blande sig i kærlighed

Integrationsministeren mener dog ikke, at udviklingen er et problem.

- Det er glædeligt, når folk finder hinanden på tværs af etnicitet. Men det er ikke negativt, når man ikke gør det. Jeg ved ikke, hvordan jeg skulle blande mig i det. Det er ikke en ministeropgave at lave et datingbureau, fastslår Manu Sareen (R), som forventer flere ægteskaber på tværs af kulturer fremover.

Unge med indvandrerbaggrund uddanner sig i stigende grad og møder danskerne på uddannelsesinstitutionerne, siger ministeren.

- I takt med at man får mere berøring med hinanden, kan der opstå kærlighed.

Integration og ægteskab er to ting

Integrationsministeren mener, det er forkert at kæde ægteskab og integration sammen. Indvandrere kan sagtens være en aktiv del af samfundet, selvom de gifter sig med hinanden.

Samme holdning har Venstre.

- Det at være velintegreret handler først og fremmest om, at man har et arbejde, følger landets love og deltager i forenings- og samfundslivet i det hele taget, siger Venstres Integrationsordfører, Martin Geertsen.

Martin Geertsen understreger, at politikerne ikke skal blande sig i, hvem folk forelsker sig i og gifter sig med, på nær når det drejer sig om at forhindre tvangsægteskaber.