Minister lemper sprogkrav til præster og imamer

Integrationsminister Rikke Hvilshøj bøjer sig nu for pres fra en række kirkelige og muslimske organisationer. Hun ændrer sprogkravene til religiøse forkyndere, skriver Morgenavisen Jyllands Posten.

Den der leder fredagsbønnen for muslimer behøver ikke nødvendigvis at kunne tale dansk det første halve år. Integrationsministeren lemper nu regeringens krav til religiøse forkyndere. (Foto: DR © DR)

Integrationsminister Rikke Hvilshøj bøjer sig for pres fra en række kirkelige og muslimske organisationer og ændrer sprogkravene til religiøse forkyndere. Det skriver Morgenavisen Jyllands-Posten.

Udsætter danskprøve

Ministeren kom i går med et ændringsforslag til den lov, der ellers gør det obligatorisk for alle, der ønsker adgang til Danmark, at bestå en prøve i dansk, inden de får lov at komme ind i landet. Et krav der også skulle gælde for religiøse forkyndere.

Med ændringen får de religiøse forkyndere lov til at komme ind i Danmark uden at have bestået prøven. Til gengæld skal den være bestået senest et halvt år, efter at de har krydset grænsen.

Debat gjorde indtryk

Rikke Hvilshøj har hidtil afvist at lempe kravene, men efter pres fra de kirkelige organisationer samt dele af hendes egen folketingsgruppe, bliver loven nu ændret, siger hun.

- Den debat, der har rejst sig, har gjort indtryk. Derfor har forligspartierne besluttet at ændre reglerne lidt, siger Rikke Hvilshøj.

Hun understreger, at de religiøse forkyndere ikke får forlænget deres opholdstilladelser, hvis de ikke kan forstå og tale dansk, når det halve år er gået.

Facebook
Twitter