Minister om fejl i hjemmeplejen: Der skal strammes op i kommunerne

Kommunerne skal løfte deres ansvar med det samme, siger sundhedsministeren.

Regeringen indkalder senere i år til forhandlinger om initiativer, der skal styrke rekrutteringen til plejesektoren, siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V). (© DR Nyheder)

Siden sidste år har Styrelsen for Patientsikkerhed udstedt 21 påbud, fordi hjemmeplejen og hjemmesygeplejen har fejlmedicineret borgere, forsømt at notere i journalerne og på andre måder sat patientsikkerheden over styr.

Det er ikke godt nok, siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V).

- Det viser da i høj grad, at der er rum for forbedring ude i den kommunale hjemmesygepleje, siger ministeren.

Hun opfordrer kommunerne til straks at få strammet op de steder, hvor der er fundet fejl, sjusk og mangler i hjemmeplejen.

- Der er nogle kommuner, der skal løfte deres ansvar her og nu, siger Ellen Trane Nørby.

Nogle af de fejl tilsynet har afdækket:

Påbuddene er givet som led i et nyt tilsyn, som Styrelsen for Patientsikkerhed begyndte at føre i januar sidste år. Siden da har styrelsen været på 111 tilsynsbesøg hos hjemmeplejen og hjemmesygeplejen rundt omkring i landet.

Med et påbud følger en række krav om, hvad der skal gøres for at bringe forholdene i orden. Efter et vist tidsrum vender styrelsen så tilbage for at kontrollere, om kravene er opfyldt.

Ud af de 21 påbud, der er givet, er fire ophævet igen, fordi der er blevet rettet op på de kritisable forhold.

Ældre Sagen: Mange føler sig utrygge

Administrerende direktør i Ældre Sagen Bjarne Hastrup mener, at en af de største udfordringer i ældreplejen er mangel på fast, uddannet arbejdskraft. Derfor opfordrer han regeringen til at lave en national handlingsplan for rekruttering.

- Der er alt for hårdt pres på ude i hjemmeplejen, og der er alt for få medarbejdere. Det bliver vores allerstørste problem fremadrettet, så regeringen må træde i karakter, siger han.

Regeringen er allerede på sagen, forsikrer sundhedsministeren.

- Vi er i gang med en kortlægning og et arbejde, der skal sikre, at vi får en bedre rekruttering, og at vi blandt andet får flere unge til at søge ind på sosu-uddannelsen, siger Ellen Trane Nørby.

- Senere på året indkalder vi Folketingets partier til forhandlinger om konkrete initiativer, der kan være med til at styrke rekrutteringen.

Ministeren påpeger samtidig, at regeringen med den seneste finanslov afsatte 500 millioner kroner årligt til at sikre en bedre bemanding i den kommunale ældrepleje.

- Og det er selvfølgelig penge, der skal ud at virke her og nu, siger hun.

Jette Skive (DF), formand for Sundheds- og Ældreudvalget i Kommunernes Landsforening. (© DR Nyheder)

KL: Vi tager os sammen hver eneste dag

Hos Kommunernes Landsforening understreger formanden for Sundheds- og Ældreudvalget, Jette Skive (DF), at alle hjemmehjælpsmodtagere kan føle sig trygge ved den pleje og behandling, de får.

- Alle medarbejderne udfører det, de skal, og der er ingen borgere, som skal føle sig utrygge, eller som ikke får den behandling, de har krav på og ret til, siger hun.

Jette Skive påpeger desuden, at antallet af ældre er støt stigende, og at der samtidig flyttes opgaver fra hospitalerne til hjemmeplejen og hjemmesygeplejen.

- Det kan godt være, ministeren synes, vi skal tage os sammen. Men vi tager os sammen hver eneste dag, og vi arbejder hårdt på at leve op til kravene, siger hun.

Har du eller nogen af dine pårørende haft dårlige – eller gode – oplevelser med hjemmeplejen eller hjemmesygeplejen? Så hører vi gerne fra dig. Du kan sende en mail til liqu@dr.dk.