Minister om forsikringshul: Pensionsselskaber må opdatere deres produkter

Det er ikke reglerne for førtidspension, der nødvendigvis er noget galt med, mener beskæftigelsesministeren.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) mener at selskaberne må justere deres procedure omkring invalidepension. (Foto: Mads Claus Rasmussen © Scanpix)

Hvordan er du stillet, hvis du pludselig bliver syg og ikke er i stand til at arbejde?

Mange vil nok føle sig sikre, hvis de har en arbejdsmarkedspension. Men i dag er der langt større risiko for, at du går glip af varig invalidepension end for fem år siden.

En rundspørge, som DR Nyheder har lavet hos fem pensionsselskaber, viser nemlig, at 44 procent færre af selskabernes kunder fik tildelt varig invalidepension sidste år end for fem år siden.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) mener ikke, at det er en reform af førtidspensionen, der bør ændres, som flere pensionsselskaber peger på. Selskaberne må selv justere deres procedure.

- Det må være forsikringsselskaberne, der følger reglerne og ikke omvendt. Hvis deres produkter ikke længere giver mening efter de gældende regler, så kan selskaberne jo opdatere deres produkter, siger han.

Tilbage i 2012 stemte et bredt politisk flertal i Folketinget en reform af førtidspension og fleksjob igennem under den daværende SRSF-regering.

Faldet i tildelingen af førtidspensioner fra det offentlige og dermed invalidepensioner fra selskaberne er derfor en konsekvens af, at Folketinget ændrede reglerne.

Pointe at færre skulle have førtidspension

Troels Lund Pulsen mener ikke nødvendigvis, at det er et problem, at færre af pensionskassernes kunder får tildelt varig invalidepension, når de er blevet syge og har mistet deres arbejdsevne.

- Generelt er det ikke et problem, at færre får førtidspension. En del af pointen i reformen var jo netop, at vi ikke skulle opgive folk, som systemet gjorde førhen – især med helt unge mennesker.

- Men er man syg, og der ikke er rimelig udsigt til bedring, så skal man selvfølgelig kunne få en førtidspension, forklarer beskæftigelsesministeren.

Han anerkender, at det er nødvendigt at undersøge kritikken.

- Når det er sagt, er det et emne, som er blevet rejst af organisationer og branchen flere gange. Det er derfor også noget, som vi vil analysere nærmere, så vi er sikre på, at der ikke er noget, som vi overser, siger han.

Selskaber hjælper ikke under ressourceforløb

Hos pensionskasserne tildeler man først invalidepension til en kunde, når det offentlige har truffet en beslutning om at tilkende førtidspension.

Ifølge pensionsselskaberne, som DR Nyheder har været i kontakt med, ville man generelt gerne hjælpe kunderne økonomisk undervejs i forløbet.

Men udbetaler de ydelser under et ressourceforløb, vil det blive modregnet i de ydelser, som de syge modtager fra kommunen. Pengene ville dermed ende i offentlige kasser frem for hos de syge.

- Vi ville gerne, at vores medlemmer ikke skulle vente så længe på at få afklaret deres sager i kommunerne. Vi ville også gerne kunne hjælpe dem økonomisk med en månedlig ydelse, mens de er i de kommunale ressourceforløb. Men som loven er nu, så bliver der modregnet 100 procent, hvis vi udbetaler penge, så derfor gør vi det ikke længere, forklarer næstformand i PKA's bestyrelse Grethe Christensen.

Ifølge Troels Lund Poulsen er reglerne lavet sådan for at sikre sig, at det er de borgere, der har mest brug for hjælp, der får den økonomiske støtte.

- Ressourceforløbsydelse er en social forsørgelsesydelse, som skal spænde et økonomisk sikkerhedsnet ud for borgere, som ikke på anden vis har tilstrækkelige muligheder for at forsørge sig selv, siger han og fortsætter:

- Derfor vil eksempelvis løbende udbetalinger fra en privattegnet forsikring medføre fradrag i ydelsen, så borgere, der har et rimeligt forsørgelsesgrundlag, ikke også får en løbende forsørgelse fra det offentlige.

FacebookTwitter