Minister om fund af pesticidrester: "Vi tager det meget alvorligt"

Ny rapport afslører problemer med et nedbrydningsprodukt, som stammer fra nogle af landbrugets foretrukne midler til bekæmpelse af svamp i korn.

Esben Lunde Larsen (V) lægger vægt på, at man allerede i 2014 har sat begrænsninger for, hvornår og hvor meget man må bruge af de svampemidler, der kan danne 1,2,4-triazol.

Nye målinger fra testmarker har vist, at rester fra et populært svampebekæmpelsesmiddel, kan sive ned i grundvandet.

Målingerne er beskrevet i en helt ny rapport fra det såkaldte pesticidvarslingssystem, VAP.

Ifølge Miljø- og Fødevareminister, Esben Lunde Larsen (V), betyder resultaterne, at man skal være ekstra opmærksom på stoffet, der hedder 1,2,4-triazol.

- Vi tager det meget alvorligt, når vi opdager den slags problemer, for vi har et ønske om, at danskerne skal have sikkert drikkevand, siger han.

Landsdækkende screening i gang

Lige nu er Miljøstyrelsen i gang med at teste 150 grundvandsboringer for stoffet, og de resultater vil ministeren se, inden han vil tage stilling til, om der bør komme flere restriktioner på for eksempel landbrugets brug af svampebekæmpelsesmidlerne.

- I første omgang afventer vi den grundvandsovervågning, der skal komme fra Miljøstyrelsen. Når vi har de data, så forholder vi os naturligvis til det. Man skal huske på, at det her jo er midler, der kan være gode for at beskytte vores planter, men vi har ikke et ønske om, at de skal nedbrydes og ødelægge vores grundvand, siger Esben Lunde Larsen (V)

Resultaterne af screeningen forventes at komme i februar.