Minister på samråd om jetbrændstof til Syrien: Bagmandspolitiet burde have handlet i 2016

Ifølge Nick Hækkerup har der været tale om et uskønt, langstrakt og utilfredsstillende forløb.

Nick Hækkerup (S) blev blandt andet spurgt til kvaliteten af den redegørelse om Dan-Bunkering-sagen, som blev offentliggjort den 20. august. (Foto: © Mads Claus Rasmussen, Scanpix)

Justitsminister Nick Hækkerup (S) var i dag kaldt i samråd af Folketingets Retsudvalg for at svare på spørgsmål om efterforskningen af sagen om den danske virksomhed Dan-Bunkering.

Virksomheden bliver lige nu efterforsket i en sag, hvor virksomheden er mistænkt for at være involveret i levering af jetbrændstof, brugt af russiske kampfly i Syrien.

På samrådet understregede ministeren, at SØIK, også kendt som Bagmandspolitiet, burde have handlet allerede i 2016, hvor de første gang fik kendskab til sagen.

- For mig er der ingen tvivl om, at handlepligten for SØIK opstår i 2016. Uanset om det bliver kaldt en anmeldelse, eller hvad det gør, så er der en handlepligt derfra, sagde justitsminister Nick Hækkerup (S).

Den 8. november 2016 overleverede Udenrigsministeriet efterretninger fra USA om, at Dan-Bunkering så ud til at være involveret i leverancer af jetbrændstof til brug i Syrien, i strid med EU-sanktioner.

Forskellige datoer for anmeldelse

Samrådet kommer efter, at DR den seneste tid har afsløret sagen om Dan-Bunkering og om, hvordan efterforskningen i lange perioder har ligget stille hos myndighederne.

DR har blandt andet dokumenteret, at SØIK har haft kendskab til sagen siden efteråret 2016, selvom de i den redegørelse om sagen, der blev offentliggjort i sidste uge, dato-sætter tidspunktet, hvor politiet modtog anmeldelse mod Dan-Bunkering om muligt brud EU-sanktionerne, til 6. februar 2017.

Netop spørgsmålet om tidspunktet for anmeldelsen blev rejst af en række ordførere på samrådet.

- Synes ministeren ikke, det er noget misvisende, at vi får at vide i denne her redegørelse, at man modtog en anmeldelse den 6. februar 2017, spurgte Peter Skaarup, retsordfører for Dansk Folkeparti.

Ministeren understregede, at SØIK burde have handlet, fra de blev bekendt med oplysningerne om Dan-Bunkering.

- Jeg har ikke lagt skjul på, at politiet og anklagemyndigheden ikke har levet op til deres ansvar i denne her sag, og at der er tale om et uskønt, langstrakt og utilfredsstillende forløb. Og det gælder selvfølgelig hele forløbet fra 2016 og frem, sagde Nick Hækkerup.

SØIK erkendte i et interview med DR i dag for første gang, at de burde have handlet allerede i efteråret 2016.

- Når man ser tilbage på det forløb, skulle vi have været mere på bolden allerede i efteråret 2016 og hurtigere have taget ansvar for en sag af så alvorlig karakter som den her, siger Morten Niels Jakobsen.

Professor: Hæmmer muligheden for at føre kontrol

Ifølge professor i forvaltningsret Sten Bønsing hæmmer det Folketingets mulighed for at føre kontrol med myndighederne, når SØIK i redegørelsen ikke oplyste, at der skete en anmeldelse i november 2016.

- Folketinget skal jo kunne bruge sådan en redegørelse til at vurdere, om der skal gribes politisk ind, derfor skal den være retvisende. Der er det vigtigt, at man bruger de mest præcise ord, man kan finde. Og når SØIK og Udenrigsministeriet har korresponderet om en anmeldelse, så skal det stå i den redegørelse, der skal oversendes til Folketinget, siger Sten Bønsing.

Det er Rigsadvokaten, der har skrevet redegørelsen om Dan-Bunkering-sagens forløb hos myndighederne. Rigsadvokaten har ikke ønsket at kommentere de oplysninger, DR har lagt frem.

Minister: Kommende sager skal håndteres helt anderledes

Justitsministeren startede samrådet med at beklage, at efterforskningen af sagen ikke er forløbet, som den burde.

- At der er gået så lang tid, hvor politiet har sendt sagen frem og tilbage i stedet for at få den løst, det er ikke godt nok, sagde Nick Hækkerup, og fortsatte:

- Det er derfor min klare forventning, at eventuelt fremtidige sager vil blive håndteret helt anderledes.

Dan-Bunkering afviser brud på sanktioner

Dan-Bunkering er ikke sigtet eller tiltalt i sagen og afviser at have brudt EU's sanktioner.

Dan-Bunkering har efter DR’s afsløringer erkendt at have leveret brændstof til de russiske tankskibe, som DR har omtalt. Men i en mail til DR har virksomhedens advokat skrevet, at ingen af Dan-Bunkerings fragtbreve havde angivet Syrien som ende-destination.

Virksomheden ønsker ikke at oplyse til DR, hvilke destinationer der stod på dokumenterne