Minister: Støjramte borgere får tidligst hjælp i 2021

​​​​​​​I 35 kommuner er flere boliger blevet ramt af støj fra statens veje, men kassen til støjværn er tom.

Slagsmålet om flere midler til støjsikring af statens veje må vente til, at der skal forhandles et stort, samlet transportforlig om nogle år, lyder det fra transportminister Ole Birk Olesen (LA). (Foto: Mads Claus Rasmussen © Scanpix)

Mens bilerne drøner afsted på landets motorveje, står flere hundredetusinde naboer tilbage med et problem.

I 35 kommuner er der kommet flere støjramte de sidste fem år, og på landsplan er 106.000 boliger nu belastet af kraftig støj fra statens veje.

Det er et problem, der skal gøres noget ved, anerkender transportminister Ole Birk Olesen (LA). Men regeringen vil ikke afsætte penge til at afhjælpe flere støjgener på denne side af et Folketingsvalg.

Slagsmålet om flere midler må vente til, at der skal forhandles et stort, samlet transportforlig om nogle år.

- Regeringen vil øge rammen til offentlige investeringer i perioden 2021-2025, og i den forbindelse vil vi også arbejde for, at der kommer flere midler til støjbekæmpelse langs statsvejnettet, lyder det i en skriftlig kommentar fra ministeren.

Skal højt på dagsordenen – om tre år

Det er Vejdirektoratet, der har ansvaret for motorveje og store hovedveje, men i direktoratets basale bevilling er der ikke penge til at lave støjværn på de eksisterende veje, i takt med at trafikken stiger.

De penge skal komme fra den såkaldte støjpulje. De sidste 10 år har støjpuljen betydet, at der er blevet bygget i alt 28 støjværn, men kassen er tømt, og i regeringens finanslovsforslag er der ikke lagt op til at hælde nye penge i den næste år.

På landsplan har de 28 projekter været med til at sænke støjen, men i mange af de kommuner, hvor der ikke er blevet opsat støjskærme, klager borgere og lokalpolitikere over stigende støj.

- Det kommer ikke bag på mig, at flere rammes af støj mange steder, for vi har jo gang i hjulene i Danmark, og derfor vokser trafikken ret markant i øjeblikket, og så kommer der mere vejstøj, siger Venstres transportordfører, Kristian Pihl Lorentzen.

- Det er jo derfor, man mange steder i landet oplever støjen som et voksende problem og nogle steder ikke kan holde det ud. Det er vi selvfølgelig nødt til at forholde os til som politikere.

Ligesom ministeren regner Venstre ikke med at kunne hjælpe støjplagede borgere de næste par år.

- Men når vi ser frem mod 2021, er der et råderum igen til at investere i infrastruktur, og da vil Venstre sætte støj højt på dagsordenen, siger Kristian Pihl Lorentzen.

Rød blok håber på hurtigere aftale

Det er den helt store samfundsøkonomi, der spiller ind.

Regeringen har sat et loft over, hvor mange penge der må pumpes ud i samfundet til store offentlige byggeprojekter, og det loft er allerede nået, når man kigger på de besluttede projekter de næste par år.

- Det har været forsømt, fordi vi sådan set har en ramme for, hvor meget vi må brug på anlæg. Der har simpelthen ikke været plads i Finansministeriets meget nidkære måde at gøre det her op på til at bruge flere penge på støj, siger Socialdemokratiets transportordfører, Rasmus Prehn.

Han mener, det bør gå så hurtigt som muligt. En holdning, der deles af De Radikale.

- Vi bør afsætte mange flere penge. Der er over fire milliarder kroner i infrastrukturfonden, som kan bruges, hvis regeringen vil, siger De Radikales transportordfører, Andreas Steenberg.

Socialdemokratiet er dog indstillet på, at det er regeringen, der svinger taktstokken.

- Jamen, lige så snart, at transportministeren indkalder os til forhandlinger i den grønne forligskreds, så får vi lejlighed til at foreslå det her. Det er jo ikke os, der har regeringsmagten i øjeblikket – desværre. Men der skal tages et initiativ til at få lavet det her forlig, så vi kan få sat penge af og få en plan for, hvornår folk kan få deres støjværn, siger Rasmus Prehn.

Og det er i 2020?

- Dér skal vi som minimum gøre det, fordi vi har en grøn forligskreds, der løber ud i 2020. Så vi skal have fundet ud af at have fundet nye penge til det her område, siger Socialdemokratiets transportordfører, Rasmus Prehn.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk