Minister til kommuner: Stop udledning af spildevand i Øresund

Fra i morgen udledes 290.000 kubikmeter spildevand i havet, fordi en spildevandsledning er lukket ned.

290.000 kubikmeter spildevand ledes søndag og fem dage frem ud i Øresund. (Foto: © Maria Albrechtsen Mortensen, Scanpix)

Spildevand fra tre kommuner vil fra i morgen og fem dage frem blive ledt ud i Øresund.

Det er forsyningsselskaberne Hofor og Novafos, der har fået grønt lys til at sende spildevand fra Gentofte, Frederiksberg og København ud i havet, fordi hovedspildevandsåren, der normalt leder spildevandet til rensningsanlægget, er lukket ned på grund af nybyggeri.

Men det vil miljøminister Lea Wermelin (S) nu have stoppet. Derfor opfordrer hun de tre kommuner til at stoppe udledningen, så man kan undersøge, om der er alternativer. Men:

- Det er en kommunal afgørelse, som jeg ikke har mulighed for at gribe ind i, siger hun til Ritzau.

Dansk Naturfredningsforening kritiserer afgørelse

Også Københavns teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL) forholder sig kritisk til, at hendes forvaltning har givet lov til at pumpe spildevand ud i havet. Hun hørte først om sagen, da den kom frem i fagbladet Ingeniøren og TV 2 Lorry.

- Selvfølgelig burde jeg og Teknik- og Miljøudvalget have været orienteret om en sag som denne. Det har jeg bedt om, at vi bliver hurtigst muligt, skriver hun på Facebook.

Hun er ikke ene om at forholde sig kritisk til afgørelsen. Dansk Naturfredningsforening og Øresundsakvariet mener, at udledningen sker på et skidt tidspunkt.

Man risikerer nemlig voldsomme algeopblomstringer ved at tilføre så meget næringsstof til havmiljøet netop nu, lyder det.

Ninna Hedeager Olsen kræver en orientering fra forvaltningen om, hvilke konsekvenser udledningen kan have for havmiljøet og biodiversiteten, og hvorvidt afgørelsen kan ændres, hvis skadevirkningerne vurderes at være for voldsomme.

- Som teknik- og miljøborgmester står jeg på miljøets side, skriver Ninna Hedeager Olsen.

Forvaltning: Vi kan ikke sige nej

Afgørelsen er ikke af politisk karakter, og derfor er det Teknik- og Miljøforvaltningen, der har godkendt udslippet.

Det oplyser forvaltningens vicedirektør, Hans Christian Karsten, til Ritzau.

Han fortæller, at man har vurderet, at der ikke findes nogen alternativer, og at man heller ikke kan droppe den midlertidige lukning af spildevandsledningen.

- Som miljømyndighed kan vi ikke nægte at give tilladelse i en sag som denne. Vores opgave er at afveje de mange forskellige hensyn i sagen inden for lovgivningens rammer, siger han.

- I den konkrete sag er de virksomhedsmæssige interesser overfor de miljømæssige konsekvenser.

Spildevand skal fire kilometer væk fra kysten

For at skåne miljøet skal spildevandet ledes ud fire kilometer fra kysten et sted med gode strømforhold. I forhold til timingen mener Teknik- og Miljøforvaltningen, at det er bedre at lede spildevandet ud i havet nu end til efteråret.

- Tilladelsen er givet, inden badesæsonen begynder.

- Hvis vi pålagde Hofor at vente til oktober, som det har været foreslået, ville havtemperaturen kunne være højere og påvirkningen af miljøet derfor blive større, siger Hans Christian Karsten.

Spildevandsledningen kaldes Lynetteledningen og forbinder Strandvængets Pumpestation på Østerbro med Lynetten Rensningsanlæg på Refshaleøen. Den skal lukkes ned, fordi den skal sikres, inden der bygges nye boliger på Svanemølleholmen på Østerbro i København.

Bliver arbejdet ikke udført, risikerer man, at trykket fra de nye bygninger får ledningen til at bryde sammen.

- Og så vil man have et virkelig stort miljøproblem i København, siger Hans Christian Karsten.

/DR Nyheder/