Minister til Socialtilsynet: - Stram op

Socialminister Mai Mercado opfordrer Socialtilsynene til at skærpe praksis for at inddrive lovpligtige årsbudgetter fra blandt andre bosteder

- Det økonomiske tilsyn jo er en fuldstændig afgørende del af det overordnede tilsyn, siger socialminister Mai Mercado (K). (Foto: Jørgen Søby © DR Nyheder)

- Der er jo ikke så meget andet at sige, end at socialtilsynene må stramme op på deres praksis, sikre at man får de informationer man beder om, og som man har behov for til at lave det samlede socialtilsyn.

Så kontant lyder beskeden fra socialminister Mai Mercado til socialtilsynene på baggrund af det kniber voldsomt for de knap 2000 sociale tilbud i landet at få indleveret de lovpligtige økonomiske oplysninger til tilsynene.

- Opfordringen herfra skal være: brug alle de redskaber, I har til rådighed. Vær ikke bekymrede for at gå ud at sanktionere, hvor der er behov for sanktioner. Hvis ikke socialtilsynene får de oplysninger, de efterspørger, så kan de altså til syvende og sidst lukke et socialt tilbud, siger Mai Mercado.

Over halvdelen af bostederne, døgninstitutionerne og andre sociale tilbud afleverede deres budget for i år for sent, viser tal som DR har indhentet fra socialtilsynene.

Og ifølge en rapport, som konsulentfirmaet Deloitte har lavet for Socialministeriet, er der også ”betydelige udfordringer” for socialtilsynene med at få inddrevet årsregnskaber og økonomiske nøgletal.

Socialministeren bestilte rapporten efter DR's afdækning af en række forhold omkring opholdsstedskoncernen Hjorthøjgård i Nordjylland.

Økonomisk tilsyn afgørende

Uden de oplysninger er det umuligt at føre tilsyn, vurderer flere eksperter over for DR. Det er en opfattelse, Mai Mercado erklærer sig helt enig i.

- Det behøver jeg ingen eksperter til at fortælle mig. Det økonomiske tilsyn er jo en fuldstændig afgørende del af det overordnede tilsyn. Det er et samlet tilsyn, som handler om at sikre, at de steder, hvor der er anbragt børn og unge, mennesker med handicap og andre udsatte borgere, har en tilpas stor kvalitet.

Ifølge Mai Mercado hænger det økonomiske tilsyn altså nøje sammen med socialtilsynenes socialpædagogiske tilsyn.

- Det ene kan ikke stå uden det andet, og derfor skal det jo også være sådan, at socialtilsynene får de oplysninger, de efterspørger. Får de ikke det, så må de gå ind og sanktionere og give de pågældende sociale tilbud en tilpas konsekvens, siger ministeren.

Per 1. september i år var der stadig 28 bosteder og andre sociale tilbud, der ikke havde fået afleveret deres 2018-budget. Og omkring hvert niende sociale tilbud havde stadig ikke fået godkendt et budget af Socialtilsynet, - noget de ellers, efter reglerne, skal have senest 1. april. Manglende godkendelse skyldes i nogen tilfælde, at bostedet ikke har indgivet de nødvendige oplysninger.

Tilsyn: vi kan blive bedre

I Socialtilsyn Hovedstaden erkender tilsynschef Mie Andresen, at det kan blive nødvendigt at gå skrappere til værks.

- Jeg vil da gerne medgive, at vi kan blive bedre til at blive restriktive i forhold til at sociale tilbud skal aflevere det, der er nødvendigt, siger Mie Andresen.

Otte sociale tilbud under Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn har stadig ikke fået godkendt et budget for hverken 2017 eller 2018, og dem har tilsynet en særlig dialog med, siger Mie Andresen. Hun understreger, at socialtilsynet er forpligtet til at gå i dialog, før man griber til sanktioner.

- Men det er jo træls at skulle bruge tid på at rykke, så det vil vi gerne have fremadrettet bliver bedre. Og vi kommer til at se på, om det er hensigtsmæssigt, at vi har været så langmodige i en håndfuld sager i forhold til at acceptere alternative frister

Socialtilsyn Hovedstadens tilsynschef vil dog nødig gå for hårdt til værks over for bostederne.

- Der bor jo borgere på alle tilbuddene, og det ville være voldsomt indgribende for de borgere, hvis vi skulle til at lukke de her steder, alene med henvisning til at de er længe om at aflevere økonomioplysningerne til os.

Tvivl om sanktioner

Ifølge Deloittes rapport til Socialministeriet har socialtilsynene ikke andre sanktioner at gribe til end netop at lukke et bosted, efter et varsel, hvis tilsynet ikke kan inddrive budgetter og andre lovpligtige økonomiske oplysninger.

Det samme har flere af tilsynscheferne oplyst til DR, med henvisning til en afgørelse fra Ankestyrelsen.

Men det er forkert, oplyser Socialministeriet på DR’s forespørgsel. Ifølge Socialministeriet kan socialtilsynene godt varsle og udstede påbud til bosteder og andre sociale tilbud, hvis de ikke udarbejder og indsender et årsbudget. Socialministeriet har også spurgt Ankestyrelsen, der ikke kender til nogen afgørelse, der skulle forhindre dette.

Et påbud vil fremgå af Tilbudsportalen, hvor alle sociale tilbud er præsenteret. Det betyder at kommuner, der leder efter en plads til en borger, kan blive bekendt med, at der er et problem.

Socialminister Mai Mercado er overrasket over, at ikke alle socialtilsynene har kendt til deres sanktionsmuligheder, når det gælder inddrivelse af budgetter.

- Det giver mig anledning til nu, når der skal revideres en vejledning, at få helt klart præciseret, hvad man kan og hvad man ikke kan.

Klar til at ændre praksis

Tilsynschef i Socialtilsyn Nord, Sigrid Fleckner, er en af dem, der har tolket en udmelding fra Ankestyrelsen i 2014 sådan, at der ikke kan gives påbud for at inddrive et manglende budget.

Det fremgår af et skriftligt svar, hun har sendt til DR. Her skriver hun også:

- Hvis ministeriet melder noget andet ud end det som er vores praksis i dag, så vil vi selvfølgelig genvurdere vores praksis.

Socialtilsyn Nord har anvendt dialog og rykkere, og alle bosteder har indsendt deres 2018-budgetter og fået dem godkendt, skriver tilsynschefen.

Under Socialtilsyn Syds tilsyn er der flere bosteder, der ’hænger bagud’. F.eks. har fem af dem enten aldrig fået godkendt et budget eller har senest fået et budget godkendt i 2015. Ligesom de øvrige socialtilsyn har Socialtilsyn Syd aldrig grebet til at varsle lukning af et bosted, fordi det ikke har indgivet de lovpligtige økonomiske oplysninger. Socialtilsyn Syd har heller ikke udstedt påbud på den baggrund.

Tilsynschef i Socialtilsyn Syd, Peter Bjerregaard Andersen har trods gentagne forespørgsler ikke ønsket at medvirke i et interview om, hvorfor man tilsyneladende gennem flere år ikke har grebet ind over for steder, der ikke har kunnet få godkendt et budget.

Socialtilsyn Øst og Socialtilsyn Midt har, i modsætning til de andre socialtilsyn, gjort brug af påbud i forhold til manglende indsendelse af enten budgetter, regnskaber eller nøgletal. Socialtilsyn Øst oplyser, at de har udstedt påbud fem gange, og Socialtilsyn Midt har gjort det fire gange. Ud af de i alt ni påbud, blev otte udstedt i 2015 og et i 2014.

Facebook
Twitter