Minister var advaret om risiko i tetracyklin-sag

Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde Larsens embedsmænd advarede ham om, at hvis han lempede krav til omstridt antibiotikum, kunne det kollidere med MRSA-handlingsplanen.

(Foto: Thomas lekfeldt © Thomas Lekfeldt/ info@thomaslekfeldt.com/ www.thomaslekfeldt.com)

Presset på Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) vokser nu i sagen om lempelse af kravene til det omstridte, resistensskabende antibiotikum tetracyklin.

DR Nyheder har fået aktindsigt i den rådgivning – et såkaldt cover – som ministerens embedsmænd udstyrede ham med, inden han tog beslutningen om at lempe kravene.

I papiret gør embedsfolkene klart opmærksom på, at der med en lempelse af kravene til tetracyklin ’vil være et mere begrænset incitament til at vælge alternativer til tetracyklin’ og at det kunne stride mod intentionerne i MRSA-handlingsplanen, som næsten alle partier vedtog i 2015.

Ifølge lektor ved Aalborg Universitet, Sten Bønsing, lever ministerens embedsmænd i høj grad op til god embedsmandsskik.

-Embedsmændene har gjort et dygtigt stykke arbejde. De orienterer meget klart ministeren om de risici, der er ved at lempe kravene til tetracyklin, siger Sten Bønsing.

Alligevel valgte fødevareminister Esben Lunde Larsen at lempe kravene.

Politikere: Ministeren har talt usandt

Ifølge en række fødevareordførere gennemhuller dokumenterne flere af de forklaringer, som ministeren hidtil er kommet med i sagen.

- Ministeren har gentagne gange givet folketinget forkerte oplysninger. Papirerne viser, at han hele tiden har vidst, at når han svækkede kravene til brugen af tetracyklin, handlede han i klar modstrid med MRSA handlingsplanen. Det er dybt kritisabelt, siger Enhedslistens fødevareordfører, Maria Reumert Gjerding.

Ifølge Socialdemokratiet er sagen alvorlig, fordi ministeren gambler med befolkningens sundhed. Partiet understreger, at tetracyklin ikke skal udfases for at genere svineproducenterne men for at minimere risikoen for, at resistente bakterier smitter danskerne.

- Jeg er målløs. Nu kommer det frem, at Esben Lunde Larsen vidste, at han handlede i strid med handlingsplanen. Det er bare ikke den forklaring, han giver Folketinget. Nu må ministeren forklare sig. Det her drejer sig om danskernes sundhed, siger Socialdemokratiets fødevareordfører, Simon Kollerup.

Aktindsigt: Embedsmænd advarede om mindre effekt

Hele sagen handler om, hvor meget brug af tetracyklin skal tælle i den enkelte svineproducents medicinregnskab. For at nå MRSA-handlingsplanens mål om hurtig udfasning af stoffet, spillede Fødevarestyrelsen ud med, at tetracyklin skal tælle med en faktor på 1,5 – det vil sige 50 % ekstra i forhold til mindre problematiske antibiotika.

(Foto: Ernst van norde © (c) Scanpix)

Men efter anbefaling fra landbrugserhvervet og industrien fastsatte Fødevareministeriet faktoren til 1,2 – som DR tidligere har beskrevet. Dengang forklarede ministeren, at beslutningen blev truffet, fordi hans embedsværk havde oplyst, at der ifølge eksperter ikke var videnskabelig evidens for, at en højere faktor ville føre til hurtigere udfasning.

Men nu viser det såkaldte cover, som DR har fået aktindsigt i, at embedsmændene kort tid før ministeren officielt tog beslutningen om at nedsætte faktoren, gjorde ham opmærksom på, at en faktor på 1,2 netop ville virke langsommere end en faktor 1,5.

I coveret, som er embedsmændenes endelige indstilling til ministeren, står der ganske vist:

Ifølge DTU Veterinærinstituttet foreligger der ikke evidens for, hvor hurtigt forbruget af tetracyklin vil ændre sig som følge af faktorens størrelse.

Men lidt længere nede står der:

Det bemærkes dog, at der med en faktor på 1,2 vil være et mere begrænset incitament til at vælge alternativer til tetracyklin (end ved en faktor på 1,5). Samtidig er dette en begrænset skærpelse i forhold til at handlingsplanens overordnede reduktionsmål (15 pct. Fra 2015- 2018) kan nås.

Med andre ord: Embedsmændene fortæller ministeren, at DTU ikke kan vurdere, hvor hurtigt forskellige faktorer vil få forbruget til at falde. De fortæller ham imidlertid også, at 1,2 vil virke langsommere end 1,5 – altså at udfasningen af tetracyklin vil gå langsommere med en faktor 1,2 end med en faktor 1,5.

Minister: Jeg har støttet mig til faglig rådgivning

Fødevareministeren holder fast i, at han har støttet sig til DTU’s faglige rådgivning.

- Som minister lægger jeg vægt på den faglige rådgivning fra eksperter. Af det materiale, jeg får forelagt, fremgår det, at der ifølge DTU ikke foreligger evidens for, hvor hurtigt forbruget af tetracyklin vil ændre sig som følge af faktorens størrelse. Det er på dét faglige grundlag, jeg træffer min oprindelige beslutning om at fastsætte faktoren til 1,2, siger fødevareminister Esben Lunde Larsen til DR.

Ekspert: En søgt forklaring

Det undrer lektor ved Aalborg Universitet, Sten Bønsing, at ministeren ikke også lægger vægt på den åbenlyse advarsel fra hans egne embedsmænd.

-Ministeren får i coveret meget klart at vide af sine embedsmænd, at en faktor på 1,2 vil betyde en langsommere udfasning af tetracyklin end en faktor på 1,5. Det virker søgt, at ministeren kun regner med det, hvis det kommer fra DTU, siger lektor ved Aalborg Universitet, Sten Bønsing.

Ministerens nye forklaring

Ministerens problemer med sagen stopper imidlertid ikke her.

Da kritikken af ministeren i slutningen af september var på sit højeste, valgte han nemlig hurtigt at omgøre sin egen beslutning og sætte faktoren op til 1,5 med virkning fra 1. januar 2017.

Samtidig skubbede han ansvaret for de skiftende forklaringer over på embedsværket.

Ministeren forklarede dengang sin kovending med, at hans embedsmænd ikke havde fortalt ham, at DTU også vurderede, at en faktor 1,2 ville virke langsommere end en faktor på 1,5.

- Det er naturligvis helt uacceptabelt for mig, at jeg ikke er blevet oplyst fyldestgørende om de faglige anbefalinger. Jeg vil derfor bede min departementschef undersøge, hvordan rådgivningen til mig er blevet til, og hvilke konsekvenser det skal have, at den har vist sig mangelfuld, skrev fødevareministeren i sin pressemeddelelse 27. september.

Ekspert: Det giver ikke mening

Ifølge lektor Sten Bønsing fra Aalborg Universitet viser DR’s aktindsigt, at ministeren godt vidste det, som han nu anklager embedsmændene for at have holdt skjult for ham.

-Ministeren forsøger at tørre ansvaret af på embedsmænd i hans egen styrelse. Men det bunder i, at han ikke selv har været vaks nok, for embedsmændene advarede ham sort på hvidt, inden han nedsatte faktoren, siger Sten Bønsing.

FacebookTwitter