Minister vil forpligte Danmark til at få skibe ophugget forsvarligt

Miljøminister Esben Lunde Larsen vil sætte dansk underskrift på konvention, som skærper krav til skibsophugning

Alang i Indien er en af de havnebyer i udviklingslande, hvor udtjente skibe fra hele verden ender deres dage på havet. (Foto: AMIT DAVE © Scanpix)

Når store fragtskibe og færger har sejlet deres sidste sømil, ender mange af dem på en skibskirkegård på kysten ud for et udviklingsland som Indien eller Bangladesh.

Her forurener skibene havmiljøet, og de lokale, som arbejder med at skrælle de enorme skibe ned og væk fra havet, arbejder ofte under kummerlige forhold.

Derfor vedtog FN's søfartsorganisation, IMO, i 2009 Hong Kong-konventionen, som stiller krav til, at ophugning af skibe skal ske på forsvarlig vis.

Og den aftale vil miljøminister Esben Lunde Larsen nu sætte en dansk underskrift på.

- Danmark har besluttet at ratificere Hong Kong-konventionen, som både sikrer bedre arbejdsmiljø og bedre havmiljø omkring ophugning af skibe, siger Esben Lunde Larsen.

Brug for flere underskrifter

Der har været brug for at ændre danske miljølove, før Danmark har kunne tiltræde aftalen.

De regler er nu ændret, og ifølge Miljøministeriet kan Danmark tilslutte sig konventionen i foråret 2017.

Det vil gøre Danmark til det femte land, som binder sig til aftalen, men før konventionen kan træde i kraft, skal 15 lande skrive under.

- Vi må som et ansvarligt land - med den ansvarlige skibstrafik, vi har - gå foran for at skubbe på og vise verden et bedre eksempel, siger Esben Lunde Larsen.

Og det bakker administrerende direktør i Danmarks Rederiforening, Anne Steffensen, op om.

- Vi anbefaler allerede i dag danske rederier at efterleve kravene i Hong Kong-konventionen. Men vi ved, at 1.000 skibe hvert år bliver ophugget på verdensplan, og af dem bliver 70 procent ophugget på strandene i Indien, siger hun.

- Vi har en fælles interesse i skibsfarten for at sikre, at de her faciliteter bliver opgraderet, så det er forsvarligt for miljø og mennesker. Når Danmark ratificerer aftalen, så lægger det forhåbentlig et pres på andre lande.

Facebook
Twitter