Minister vil hænge genstridige kommuner til tørre på nettet

Ankestyrelsen ændrer i gennemsnit hver tredje kommunale afgørelse.

Fra 2013 til 2016 afgjorde Ankestyrelsen, at mindst en tredjedel af de afgørelser, borgerne klagede over inden for beskæftigelses- og socialområdet, skulle ændres.

De var enten i strid med lovgivningen eller havde væsentlige mangler.

Socialminister Mai Mercado (K) mener, at kommunerne forsøger at gå til grænsen i socialsagerne, men det skal de ikke have lov til. Derfor vil hun offentliggøre en liste, så alle kan følge med i, hvor mange klagesager de enkelte kommuner får ændret af Ankestyrelsen på socialområdet.

- Vi hører, at nogle kommuner direkte siger, at for dem er det et spørgsmål om at gå til kanten og teste serviceniveauet, og det bryder jeg mig ikke om. Det er derfor, at jeg nu siger, at så må man op og hænge på tørresnoren.

På børnehandicapområdet er der særligt mange problemer med kommunernes afgørelser.

- For mange borgere oplever, at de ikke får den hjælp, de har brug for. Og når lige knap halvdelen af alle klager på børnehandicapområdet bliver omgjort, så siger det mig, at der er noget galt, siger ministeren.

KL: Vi har intet imod liste

Hos Kommunernes Landsforening (KL) har man intet imod, at der bliver offentliggjort en liste over problemkommunerne, siger Thomas Adelskov (S), der er formand for Social- og sundhedsudvalget.

- Vi kan ikke have noget imod, at ministeren laver en liste. Vi bruger den også internt og kommunerne imellem for at se, hvad vi kan gøre bedre, siger han.

- At så mange sager ikke er godt nok belyst eller bliver omgjort, fordi kommunen har truffet en forkert afgørelse, det ærgrer os.

Selv om mange borgere i sidste ende får medhold i Ankestyrelsen, så besværliggør behandlingstiden deres liv. Sagsbehandlingstiden i Ankestyrelsen kan nemlig være lang: I gennemsnit tog det sidste år 135 dage, og i ventetiden får folk ikke den hjælp og støtte, de ifølge loven har ret til.

Det er planen, at listen skal ligge på enten Ankestyrelsens- eller Børne- og Socialministeriets hjemmeside og offentliggøres én gang om året.

Facebook
Twitter