Ministerie får stor kritik for pesticidkontrol af vores vand: Se om dit drikkevand er berørt

Miljø- og Fødevareministeriet har blandt andet fraveget egne retningslinjer for 13 af 18 sprøjtemidler, konkluderer Statsrevisorerne.

Miljø- og Fødevareministeriet mødes af kritik fra Statsrevisorerne for forvaltningen af det danske drikkevand.

- Konsekvensen er en risiko for forurening af miljø og grundvand, som i sidste ende kan udgøre en risiko for vandforbrugernes sundhed, konkluderer Rigsrevisionen i en ny beretning.

Undersøgelsen blev sat i gang i foråret som følge af de seneste års mange nye fund af hidtil ukendte pesticidrester i drikkevandet landet over.

Blandt andet er der fundet sprøjtemiddelrester i fire ud af ti vandboringer, mens der er fundet stoffer over den tilladte grænseværdi i over hver tiende drikkevandsboring.

Det viser en opgørelse, som De nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (Geus) har lavet på baggrund af vandprøver foretaget i årene 2018 og 2019.

- Det er således usikkert, om ministeriets overvågning sikrer, at der gribes ind, hvis niveauet af pesticider nærmer sig grænseværdien for summen af pesticider i grundvandet, lyder kritikken fra Statsrevisorerne.

Dispensationer til brug af ikke godkendte sprøjtemidler er også gransket.

De seneste otte år har Miljøstyrelsen 131 gange sagt ja til, at landmænd og gartnere kan bruge pesticider, der enten er forbudte eller endnu ikke er godkendt.

Også denne praksis kritiseres af Rigsrevisionen.

- Rigsrevisionen kan konstatere, at ministeriet for 13 af de 18 pesticidmidler i redegørelserne har fraveget ministeriets egne faglige retningslinjer for vurdering af grundvandsrisiko, fremgår det af konklusionerne.

10 år om at reagere på advarsler

Derudover finder Statsrevisorerne det "stærkt foruroligende", at ministeriet i flere tilfælde først har reageret flere år efter modtagelsen af konkrete advarsler om problematiske pesticider.

- I to tilfælde har ministeriet først reageret mere end 10 år efter, at ministeriet modtog advarsler om pesticider i grundvandet. Efterfølgende er de to pesticider fundet i cirka 26 procent og 31 procent af de undersøgte vandboringer, konstaterer Statsrevisorerne.

Hos vandværkernes brancheorganisation, Danva, der repræsenterer de største vandforsyningsselskaber, bakker man op om revisorernes kritik.

- Vi har i en årrække anbefalet at gøre mere ved det. Det lyder til at være de rette ord på rette tidspunkt, mener direktør for Danva, Carl-Emil Larsen, til DR.

Han ønsker nu ministeriets praksis omkring dispensering af forbudte stoffer kulegravet.

- Det nytter ikke noget, at man giver en dispensation, så forbruget af stoffet bare fortsætter. Det lyder meget forkert i mine ører, siger direktøren.

På det interaktive kort nedenfor kan du se nøjagtig, hvilke pesticider der er fundet i vandet hos forbrugerne og i drikkevandsboringerne de seneste fem år.

DR har indhentet informationerne fra Geus, der indsamler alle vandanalyser. Kortet er baseret på Leaflet og OpenStreetMap.

Det er ikke første gang, at Rigsrevisionen kritiserer Miljø- og Fødevareministeriets forvaltning af det danske drikkevand. I 2011 blev det konstateret, at Miljøministeriet ikke i tilstrækkelig grad havde forebygget nedsivning af pesticider til grundvandet.

- Statsrevisorerne konstaterer, at Miljø- og Fødevareministeriets indsats for at sikre grundvandet mod pesticider ikke er blevet bedre, siden Statsrevisorerne i december 2011 afgav beretning nr. 4/2011 om statens sikring af grundvandet mod pesticider, lyder det i konklusionen.

Grænseværdien for pesticider i drikkevand er politisk fastsat til en meget lav værdi (0,1 mikrogram/liter). Værdien er fastansat ud fra et ønske om, at pesticider i princippet slet ikke skal forekomme i grundvandet.

I grafikken kan du se, hvordan lokale jordbundsforhold og undergrundens geologi kan have stor betydning for, om et stof udvaskes til grundvandet.