Ministerium vil fortsat give forskere mundkurv på

Aktindsigt i ministeriets nye kontraktudkast viser, at ministeriet også fremover vil give forskere mundkurv på, når de leverer tal og resultater til regeringen og dens ministre.

Professor ved Aarhus Universitet, Jørgen E. Olesen har tidligere fået mundkurv på. Alt tyder på, at han i fremtiden også vil opleve det igen. (Foto: © liselotte sabroe, Liselotte Sabroe)

- Al forskning og rådgivning skal offentliggøres, skrev Miljø- og Fødevareministeriet tirsdag i en pressemeddelelse, efter DR’s Orientering på P1 har afdækket, hvordan flere ministerier ulovligt har givet universitetsforskere mundkurv på. En meddelelse, der fik flere medier til at skrive, at "Miljøministeriet sløjfer tavshedspligt til forskere".

Men en aktindsigt i ministeriets nye kontraktudkast viser, at ministeriet også fremover vil give forskere mundkurv på, når de leverer tal og resultater til regeringen og dens ministre.

Perioden hvor forskere ikke må udtale sig om eller offentliggøre deres resultater, vil også fremover kunne være så lang, at det vil være i strid med forvaltningsloven. Det mener professor ved Juridisk Institut på Syddansk Universitet, Sten Schaumburg-Müller:

-I forhold til de tidligere kontrakter, så er de her ikke mere lovlige, end de tidligere var. De pålægger en tavshedspligt, der ikke er lovhjemmel til. Og det mener jeg også, at det her udkast vil indeholde, siger han til Orientering på P1.

Professor ved Aarhus Universitet, Jørgen E. Olesen, er en af de forskere, der tidligere har fået mundkurv på.

Det skete fx, da han og hans kolleger fik forbud mod at lade offentligheden se de tal og beregninger, de leverede til Miljø- og Fødevareministeriet i forbindelse med lanceringen af regeringens landbrugspakke.

Først da det politiske forlig var i hus og ikke lige stod til at ændre, fik forskerne lov til at udtale sig. Og det laver de nye kontraktudkast ikke nødvendigvis om på, påpeger han:

-Man kan jo sagtens sige, at de ikke ændrer stort. Jeg kan forstå, at der kan være rigtig mange måder at argumentere for, at det skal udsættes, hvornår vi nu tale om sagen, og hvornår vi må have lov at offentliggøre det her, siger han til Orientering på P1.

Elastik i metermål

Det fremgår fx af de nye kontraktudkast, at forskerne som udgangspunkt først må offentliggøre deres resultater, når de og ministeriet ”er enige om, at leverancen er færdiggjort." En binding, der reelt betyder, at ministeriet kan pålægge forskerne at tilbageholde resultaterne ”i uforholdsmæssig lang tid”, påpeger Aarhus Universitet i et svar til ministeriet:

-Der er tale om elastik i metermål her, da en 'afslutning' så kan afhænge helt af, hvornår ministeriet har tid til at gennemgå leverancen.

I det hele taget giver flere klausuler i kontraktudkastet fortsat ministeriet mulighed for at anmode forskerne om, at ikke at udtale sig offentligt om deres resultater og ”udsætte offentliggørelsen af de pågældende oplysninger".

Bestemmelser, der kan bringe universiteterne på kant med fx offentlighedsloven og miljøoplysningsloven, hvis de ifølge disse love har pligt til at udlevere de pågældende dokumenter, påpeger Aarhus Universitet, og understreger, at en kontrakt "som denne kan ikke disculpere vores ansvar i forhold til lovgivningen".

Mundkurv i endnu længere tid

I det hele taget fremgår det af kontraktudkastene, at Miljø- og Fødevareministeriet også fremover vil indgå aftaler om, at forskerne skal tilbageholde oplysninger og resultater, så længe det er ”sagligt begrundet”, som der står. I praksis kan det det være helt frem til et lovforslag et fremsat i Folketinget, fremgår det af en e-mail fra ministeriet til DR:

-Det betyder, at der i konkrete sager vil kunne være saglig grund for at holde oplysninger fortrolige i en tidsafgrænset periode, også under politiske forhandlingsforløb. Det kan fx være i situationer, hvor forhandlingerne indgår som led i et lovforberedende arbejde.

I en sagen om landbrugspakken fik forskerne alene mundkurv på indtil, regeringen havde indgået et politisk forlig og flertallet for pakken var i hus.

Hvis forskere ifølge de kommende kontrakter kan få mundkurv på helt frem til det tidspunkt, hvor regeringen har fremsat sine lovforslag, vil forskerne reelt risikere at få mundkurv på i endnu længere tid end hidtil, og det vil ikke være lovligt påpeger juraprofessor Sten Schaumburg-Müller:

-Forskere leverer viden til ministeriet og til samfundet. Så det er ikke velbegrundet at pålægge en sådan tavshedspligt til forskere. Det vil efter min opfattelse være ulovligt”, siger han til Orientering på P1.

Miljø- og Fødevareministeriet oplyser i en e-mail, at det nu vil gennemgå de indsigelser, det har modtaget fra flere universiteter og først vil udtale sig yderligere om sagen, når de endelige standardkontrakter foreligger i slutningen af september.