Mink begravet for tæt på sø: 'Vi skal undgå forurening og smitterisiko'

Den nye fødevareminister beklager og arbejder på en hurtig løsning.

De døde mink er her kommet op gennem jordoverfladen. Foto: Privatfoto.

Først kom det frem, at døde mink var begyndt at stige op fra graven ved militærets øvelsesterræn ved Holstebro. Nu viser et andet problem sig. Nemlig, at nogle af minkene er begravet for tæt på Boutrup Sø.

Fødevarestyrelsen vil nu sikre, at søen ikke bliver forurenet fra de døde mink.

- Det er dybt beklageligt, men vi tager hånd om situationen, siger fødevareminister Rasmus Prehn (S).

- Der er højst tale om noget, der ser ulækkert ud, der er ikke tale om forurening eller smitterisiko. Det er ikke så nemt lige at fjerne dem, men jeg vil sikre, at alle muligheder bliver endevendt, siger Rasmus Prehn.

I starten af november blev det meldt ud, at alle landets mink skulle aflives.

Det skyldtes, at der var fundet en minkmutation af coronavirusset, som frygtedes at kunne give problemer for en mulig kommende vaccine mod covid-19.

Det har dog skabt logistiske udfordringer, og derfor blev det besluttet, at nogle af dem skulle graves ned. Men det er altså ikke gået gnidningsfrit ved Boutrup Sø.

Afstandskrav ikke overholdt

I forbindelse med nedgravningen i området fastsatte Miljøstyrelsen af forsigtighedshensyn et afstandskrav til søen på 300 meter.

Dele af nedgravningerne ligger dog under 200 meter fra søen.

- Det her skal løses hurtigst muligt, og derfor skal der straks handles på det. Det er en meget beklagelig situation, og det er vigtigt, at der findes den bedst mulige løsning hurtigt, så borgerne i området trygt kan regne med, at vandet i søen er rent, siger fødevareminister Rasmus Prehn i en pressemeddelelse.

Fødevarestyrelsens direktør, Nikolaj Veje, understreger, at problemet ikke spreder corona-smitte.

- Det, vi skal sikre, er, at søen ikke bliver forurenet med blandt andet kvælstof og fosfor, og det er der en række forskellige løsninger på.

- I den forbindelse har vi bedt Miljøstyrelsen bidrage i vurderingen af eventuelle risici for vandkvaliteten i søen, siger han i meddelelsen.

Minder om affaldshåndtering for 50 år siden

Ifølge Peter Kjeldsen, undervisningschef ved DTU Miljø, Institut for Vand og Miljøteknologi, er det en højest usædvanlig løsning, man har valgt ved at nedgrave minkene.

- Det er en speciel måde at deponere døde kroppe på, i et hul man bare graver i jorden, hvis man sammenligner med, hvordan reglerne er for deponering af affald i det hele taget, siger Peter Kjeldsen.

- Det ville være rart, hvis man kunne finde en anden løsning, som var mere miljørigtig. Det minder mig om den måde, man deponerede affald for 50-60 år siden. Det kan ikke være den rigtige måde, at gøre det på, siger han.

Drænrør og overvågning af grundvandet

Miljøstyrelsen vil nu arbejde hen imod en løsning med drænrør, så man kan opsamle nedsivende stoffer, før de når ud i søen. Der vil også blive etableret en miljøovervågning af søen og grundvandet.

Det hilser Peter Kjeldsen fra DTU velkomment.

- Det, synes jeg, er nogle gode tiltag, specielt at man vil overvåge grundvandet, så man sikrer sig, at det ikke er på vej ned, spredes og ødelægger søen, siger han.

Men den mest "rigtige" løsning kan vise sig at være at grave minkene op.

- Nu har de nævnt drænløsningerne, og det er selvfølgelig en mulighed, men hvis det viser sig ikke at være effektivt nok, så vil den bedste løsning nok være at flytte minkgravene og finde en mere miljømæssig rigtig løsning, siger Peter Kjeldsen.

Stiger op til overfladen

De døde mink volder også andre problemer ved Boutrup Sø. På grund af gasser, der opstår under forrådnelsesprocessen, presses de døde mink op mod jordoverfladen. Mink, der blev begravet under en meter jord, ligger derfor nu oven på jorden.

Det menes dog, at være et midlertidigt problem. Indtil videre er der opsat hegn om arealet, vil det være bemandet 24 timer i døgnet.