Mistanke om puljesvindel: Penge til sommerferiehjælp og socialt udsatte

Der er et sammenfald i personkredsen bag politianmeldte foreninger, siger minister.

Puljerne kunne blandt andet søges til projekter for hjemløse og misbrugere. Billedet er et arkivfoto uden forbindelse til svindelsagen. (Foto: © Sofie Mathiassen, Scanpix)

Det har mildt sagt ikke været en prangende uge for Socialministeriet og Socialstyrelsen.

Tidligere i dag kom det frem, at tre frivillige foreninger er blevet politianmeldt for formodet svindel med offentlige midler, dokumentfalsk og overtrædelse af bogføringsloven.

De tre foreninger har tilsammen modtaget midler fra en række forskellige puljer, herunder blandt andet ansøgningspuljen til frivilligt socialt arbejde, udlodningspuljen til særlige sociale formål og ansøgningspuljen til sommerferiehjælp.

Socialstyrelsen oplyser, at foreningerne ikke har kunnet dokumentere, at de har gennemført de projekter, der var søgt penge til.

- Derfor indgav Socialstyrelsen en politianmeldelse om formodet svig af offentlige midler, dokumentfalsk og overtrædelse af bogføringsloven, oplyser styrelsen i et skriftligt svar til DR Nyheder.

Minister: Snyd med revisorpåtegningen

Af hensyn til efterforskningen kan Socialstyrelsen ikke udtale sig nærmere om de tre foreninger.

Styrelsen kan derfor heller ikke svare på, om de tre foreninger rent faktisk findes, eller om de er opdigtet med henblik på at trække penge ud til egne lommer.

Børne- og socialminister Mai Mercado (K) kan heller ikke komme med detaljer om foreningerne, men hun fortæller, at der er et sammenfald i personkredsen, som står bag de tre foreninger.

Hun oplyser også, at foreningerne har snydt med blandt andet revisorpåtegningen på deres regnskaber, og at revisoren aldrig har revideret regnskaberne.

- Her er der virkelig tale om et broddent kar, siger ministeren.

Fakta: Disse puljer er der tale om

  • Ansøgningspuljen til frivilligt socialt arbejde er målrettet projekter for socialt udsatte eller personer i en svær livssituation. Det kan være selvhjælpsgrupper, væresteder, rådgivning, sociale aktiviteter med etniske mindretal og sociale aktiviteter målrettet truede unge.

  • Udlodningspuljen til særlige sociale formål er målrettet blandt andet krisecentre, sociale aktiviteter i boligområder og projekter for sindslidende, hjemløse og misbrugere.

  • Ansøgningspuljen til sommerferiehjælp er målrettet aktiviteter for udsatte familier i forbindelse med sommerferieophold.Kilde: Socialstyrelsen

Penge til 25 projekter

De tre foreninger har fra 2014 til i dag modtaget tilskudskroner til i alt 25 projekter.

Den ene forening har fra 2014 til 2017 modtaget cirka 2,2 millioner kroner, den anden forening har modtaget cirka 1,2 millioner kroner fra 2015 til 2017 og den tredje forening har fra 2017 til 2018 modtaget cirka en million kroner.

Sagen kommer til offentlighedens kendskab samme uge som en anden, meget omtalt sag om svindel med tilskudsmidler.

Her er en mangeårig ansat i tilskudsforvaltningen blevet efterlyst internationalt, da hun er mistænkt for at have trukket 111 millioner kroner ud til sine egne konti.

Det skal ifølge Statsadvokaten For Særlig Økonomisk og International Kriminalitet være sket i løbet af en periode på mindst 16 år, hvor den 64-årige kvinde først sad i Socialministeriets departement og derefter i Socialstyrelsen.

To kvinder med personlig relation til den hovedmistænkte er i dag blevet sigtet for hæleri af særlig grov karakter, da de er mistænkt for at have fået del i udbyttet af den formodede svindel. En tredje ventes sigtet inden længe.

Minister: Mærkværdig timing

Mai Mercado medgiver, at timingen af de to sager virker "påfaldende og mærkværdig", men at der ikke er tegn på, at noget kæder de to sager sammen.

Ministeren mener ikke, at vejen frem er at pålægge det frivillige foreningsliv strammere regler for at forhindre gentagelser. Og hun vil afvente undersøgelser af svindlen, før hun tager stilling til, om der er behov for at ændre tilskudssystemet.

- Jeg kan i hvert fald konstatere, at der ikke har været de kontrolmekanismer, som skulle træde i kraft og advare os om, at så stor en svindelsag fandt sted igennem ministeriet i så mange år. Så uanset hvad skal der strammes op på nogle kontrolfunktioner, siger ministeren.