Mistede sin far på Slagelse Sygehus: Glæder sig over påbud

Susanne Hansen og hendes familie har fået medhold i, at Slagelse Sygehus' behandling af faderen ikke var fagligt forsvarlig.

Slagelse Sygehus har fået et påbud, der forbyder dem at modtage og behandle akutte neurologiske patienter med blandt andet hjernehindeblødning, epilepsi og en bestemt nervelidelse.

En melding, som modtages med glæde af en af dem, som har haft sygehusets svigt tæt inde på kroppen.

- Det kan jeg kun bifalde. Hvis de ikke de fornødne kompetencer til at behandle patienterne, som de har krav på – og for at de kan komme godt videre i tilværelsen - så kan det jo ikke nytte, at man opretholder den bare for at opretholde den, siger Susanne Hansen, hvis 73-årige far Venny Mortensen var indlagt på afdelingen, da han døde.

Susanne Hansen og hendes familie mener selv, at Venny Mortensen stadig havde været her i dag, hvis han var blevet indlagt et andet sted end på Slagelse Sygehus' neurologiske afdeling.

En isnende kulde

Venny Mortensen var blevet opereret for en hjerneblødning på Rigshospitalet og efter en periode på intensivafdelingen på Slagelse Sygehus, blev han overført til den neurologiske afdeling.

Familien havde inden da set fremskridt og forventet, at genoptræningen for alvor skulle i gang. Men i stedet oplevede Susanne Hansen, at hendes far blev "fyldt med stesolid og sovemedicin", som hun selv forklarer, og bare fik lov til at ligge i sengen.

Og stemningen på afdelingen gav heller ikke familien nogen ro.

- Man mødte en isnende kulde. Vi oplevede simpelthen en fortravlet afdeling, hvor der bliver kigget underligt på én – nærmest som om man bare var i vejen, forklarer Susanne Hansen.

Under sin indlæggelse på afdelingen får Venny Mortensen gentagende lungebetændelser, da slim og maveindhold samlede sig i lungerne. Den 25. marts - altså en god måneds tid efter han blev overført til afdelingen - afgik Venny Mortensen ved døden.

Efterfølgende klager familien til Styrelsen for Patientsikkerhed og får medhold i, at sygehusets behandling af faderen ikke var fagligt forsvarlig.

I dag bliver forløbet ved med at plage familien.

- Det er et rent helvede for min mor, for hun har jo søvnproblemer og gennemlever mange af de her ting, som vi har været vidne til ude på Slagelse Sygehus, når hun lægger hovedet på hovedpuden for at sove. Det samme gør jeg i øvrigt. Så det er et rent helvede for at sige det mildt, forklarer hun.

Sygehus: Vi har handlet

Direktør på Slagelse Sygehus, Vagn Bach, har også udtalt sig om påbuddet mod sygehuset.

Han understreger, at problemstillingen bliver taget alvorligt, men at sygehuset har handlet - blandt andet ved selv at få udarbejdet en rapport om problemerne på afdelingen og efterfølgende sætte gang i en række tiltag.

- Vi tager - og har taget - situationen meget alvorligt og reduceret antallet af patienter fra 15 til fem. Vi har også selv lukket det akutte afsnit, så vi midlertidigt ikke modtager akutte patienter på det neurologiske afsnit, siger han.