Mobbede skoleelever føler ikke lærerne lytter

Ny undersøgelse viser, at hver tredje skoleelev ikke føler, at de voksne griber ind over for mobning.

Selv om de fleste skoler har en strategi mod mobning, mener hver tredje elev, at de voksne gør for lidt for at stoppe den mobning, der foregår. (© colourbox)

Børn i folkeskolen oplever ofte, at lærerne aldrig - eller kun nogle gange - tager det alvorligt, når der bliver mobbet.

Det viser en undersøgelse fra Dansk Center for Undervisningsmiljø.

Flere end 80.000 elever fra 4. til 10. klasse har svaret på spørgsmål om selvoplevet mobning, og hver tredje svarer, at de voksne aldrig eller kun nogle gange gør noget ved mobning på skolen, skriver Politiken.

Elever går alene med deres tanker

Ofte er det fordi, lærerne ikke har samme oplevelse, som børnene af, at der bliver mobbet. Derfor negligerer de det, siger mobbeforsker Helle Rabøl Hansen fra Aarhus Universitet, som står bag undersøgelsen.

- Det kan være rigtig svært at gennemskue, hvad der sker, hvis du ikke er en direkte del af mobbemønstret, når du står lidt på sidelinjen, som lærerne jo gør, siger hun.

- Derfor er der nogle elever, der går rundt meget alene med deres oplevelser.

Kan give skader i voksenlivet

Men skolerne er nødt til at tage det mere alvorligt, siger formanden for Skole og Forældre, Mette With Hagensen.

- Det er noget, man også kan mærke i voksenlivet, så derfor er det vigtigt, at vi tager fat i det, når det opstår første gang, fordi det kan give langtidsskader.

- Vi skal føle os trygge

Hun bakkes op af Agnete Vienberg Hansen, formand for Danske Skoleelever.

- Vi elever skal aldrig være bange for, at vi ikke får den hjælp, vi har brug for, hvis vi fortæller en lærer om mobning.

- Det er på ingen måde godt nok, at vi elever ikke føler, de voksne kan hjælpe os, siger hun.

Facebook
Twitter