Mobiltelefoner ok på hospitaler

Et privat firmas monopol på telefon-trafikken til og fra patienter på sygehusene står for fald. Hovedstadens Sygehusfællesskab har besluttet at ophæve forbuddet mod at patienter og besøgende bruger deres egne mobiltelefoner.

Afsløringen af, at hospitalernes forbud mod brug afmobiltelefoner skyldes en forretningsaftale - og ikkepatientsikkerhed - får nu konsekvenser i hovedstadsområdet.

(Kilde:Telepukt Søborg A/S)

Det koster65 øre i minuttet at ringe ud og 2 kroner i minuttet at ringe tilhospitalstelefonen.

Derefterkan taletidskort på 20, 50 eller 100 kroner købes. Der opkræves etgebyr på 10 kroner første gang, der købes taletid.

Patientenfår udleveret et telefonnummer og taletid for 2 kr. vedindlæggelsen.

TelepunktSøborg A/S har betinget sig, at hvis hospitalerne tilladermobiltelefoni skal kontrakten genforhandles.

Det erTelepunkt Søborg A/S, der står for telefonien på BispebjergHospital, Amtssygehuset i Herlev, Amtssygehuset i Glostrup ogEsbjerg Sygehus. Derudover har firmaet solgt telefonsystemer tilfem andre hospitaler, heriblandt Rigshospitalet.Hospitalstelefoni

Hospitalerne i Hovedstadens Sygehusfællesskab (HS) er blevetenige om at ophæve forbuddet mod brug af mobiltelefoner, så bådepatienter og pårørende fremover kan bruge dem. Kravet er, at detikke må skabe problemer for hospitalsudstyret eller debehandlingsmæssige forhold.

Hidtil har patienterne været henvist til at benyttemønttelefoner, og sengeliggende patienter har kunnet bruge etforholdsvis kompliceret system med udlånte telefoner ogforudbetaling til en taletids-konto.

Ifølge HS skal hospitalerne udelukkende markere de områder, hvorder skal være et forbud, skriver Jyllands-Posten.

Forbuddet vil typisk gælde i afdelinger med følsomt, livsvigtigtudstyr som intensiv- og hjerteafdelinger.

Beslutningen i HS vil formodentlig få konsekvenser for deaftaler der er indgået med det private firma Telepunkt Søborg A/S,som står for driften af de nuværende patienttelefoner. Firmaet harindgået aftaler med hospitaler over hele landet, og firmaetsomsætning beskyttes af forbuddet mod anvendelse afmobiltelefoner.

Mere fra dr.dk

Facebook
Twitter