Modersmålsundervisning: Vi bliver inspireret af Sverige

Forsøget med modersmålsundervisning er hentet hos vores naboer i Sverige og bliver hilst velkommen af ekspert.

Forsøget med modersmålsundervisning er hentet hos vores naboer i Sverige og bliver hilst velkommen af ekspert. (© DR)

Når regeringen vil styrke undervisning i modersmål fra august i år, bliver forsøget mødt med blandede reaktioner. Et af de steder, som tager godt imod forsøget, er Det Nationale institut for Kommuners og Regioners Analyse og forskning, KORA.

- Jeg syntes, at forsøget med modersmålsundervisning er virkeligt godt, siger programleder hos KORA Jill Mehlbye til DR Nyheder.

- Det er positivt, at vi tager fat i 1. klasses eleverne sådan, at de får en almen forståelse for sproget, allerede når de begynder i skolen. På den måde støtter vi dem tidligt i at bruge deres modersmål.

Det er også interessant, at modersmålsundervisningen også vil foregå i klassen i stedet for, at eleverne kun bliver trukket ud af klassen, tilføjer hun.

Lærer matematik

Jill Mehlbye hæfter sig også ved, at forsøget satser meget på matematik. At eleverne får forklaret matematikkens ligninger og formler på deres eget sprog.

- På den måde knyttes undervisning i deres eget sprog til fagene (også læsning i dansk som andetsprog og læsning). Det kan give eleverne bedre mulighed for at forstå det faglige.Fakta fra undersøgelse fra 2011Der er tidligere lavet en række undersøgelser om modersmålsundervisning. Senest i 2011, hvor Anvendt KommunalForskning, AKF første gang undersøgte forskelle i undervisning af indvandrerelever i Danmark og Sverige.

Dengang var Jill Mehlbye med fra AKF. En af konklusionerne fra den undersøgelse var, at eleverne i Sverige fik bedre karakterer i læseforståelse og matematik ved afgangsprøverne, når de havde fået undervisning i deres eget modersmål.

Ifølge Jill Mehlbye er der ikke tidligere målt på effekten af modersmålsundervisning herhjemme.

- Diskussionen om effekten af undervisning i eget modersmål har bølget frem og tilbage. Det er et svært område, og undersøgelser fra for eksempel USA viser, at der kan være positive effekter, men samtidig peger undersøgelser på, at det ikke altid er tilfældet.

Men med det kommende forsøg skal indsatsen undersøges sådan, at der kommer mere sikker viden om elevernes faglige resultater.

Forskellig tilgang til undervisningen

Undersøgelsen fra 2011 slog også fast, at der er store forskelle i rammerne for undervisningen her og i Sverige.

De svenske kommuner har pligt til at tilbyde indvandrerelever modersmålsundervisning, mens danske kommuner selv beslutter, om de vil tilbyde undervisning i det sprog, eleven taler derhjemme.

Det betyder, at modersmålsundervisning er langt mere udbredt i Sverige end i Danmark, ligesom der i Sverige findes muligheder for vejledning og lektiehjælp på elevens modersmål.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk