Mød sygeplejersken, skolelæreren og præsten: Når hemmeligheder er en del af jobbet

Hver eneste dag deler vi fortrolige oplysninger med fagpersoner, der har forpligtet sig på at sikre, at vores hemmeligheder ikke kommer videre. Mød tre af dem her.

Tavhedspligt er vigtigt for Maria Larsen, Michael Perch og Mette Birk, der alle har et job, som kræver, at de kan holde på hemmeligheder.

Nogle erhverv kræver, at man skal kunne rumme andre menneskers hemmeligheder.

For uanset om man er læge eller præst, skal man kunne holde tæt, når man er offentligt ansat.

Faktisk kan det være direkte strafbart at lade munden løbe og dele ud af oplysninger, man som ansat i den offentlige sektor har fået i fortrolighed.

Nøglen til den bedste behandling

Når 26-årige Maria Larsen som sygeplejerske får private oplysninger af sine patienter og indsigt i deres journaler, er det informationer, hun skal og vil holde for sig selv.

- Hvis jeg skal kunne tilbyde mine patienter den bedst mulige behandling, har jeg behov for, at der er et tillidsbånd mellem os, fortæller Maria Larsen.

Hvis en ung mand eksempelvis har taget stoffer, så er det vigtigt for Maria Larsen, at han deler den hemmelighed med hende, uden at frygte at hun deler informationen med hans forældre.

- At han tør fortælle mig noget fortroligt, har stor betydning for den behandling, jeg giver. Derfor er tavshedspligten et utrolig væsentligt redskab for mig som sygeplejerske, siger Maria Larsen.

Men somme tider kan kravet om at være tro mod patienten også sætte Maria Larsen i et svært etisk dilemma.

- Hvis patientens pårørende gerne vil have indsigt i behandlingen, men patienten ikke ønsker det, så må jeg - uanset om jeg synes, det er en god ide eller ej - stå fast ved min tavshedspligt, forklarer hun.

I helt særlige situationer har sygeplejersker og andre offentlige ansatte dog lov til at bryde med tavshedspligten. Det er tilladt, hvis de får kendskab til, at der foregår noget kriminelt.

- Tavshedspligten er et utrolig væsentligt redskab for mig som sygeplejerske, siger Maria Larsen. (Foto: PRIVATFOTO)

Den svære tavshed

Også for folkeskolelærer Michael Perch fra Næstved er tavshedspligten vigtig. Men selvom tilliden mellem lærer og elev er afgørende, er der også situationer, hvor han må bryde med fortroligheden og underrette andre om de ting, han har fået indsigt i.

- Jeg er elevernes tillidsperson, men jeg er også en del af et system, der skal handle, hvis den unge mistrives, siger Michael Perch.

For alle lærere har et særligt ansvar for at gribe ind, hvis de bliver opmærksomme på, at en elev har det dårligt, understreger han.

- Det kan være benhårdt at skulle bryde med den fortrolighed, et barn har vist dig, men på den anden side ser jeg det som en måde at hjælpe et barn til at få det bedre.

- Det kan være benhårdt at skulle bryde med den fortrolighed, et barn har vist dig, siger Michael Perch, der er folkeskolelærer. (Foto: PRIVATFOTO)

Det sidste og eneste helle

Hvor både sygeplejersker og lærere i helt særlige situationer har lov til at bryde med tavshedspligten, er der derimod ingen indskrænkninger i tavshedspligten for teologuddannede Mette Birk, der arbejder som gadepræst i Aarhus.

- Når folk kommer og taler med mig som præst, kan de vide sig helt sikre på, at deres hemmeligheder ikke kommer videre, fortæller hun.

Danske præster er nemlig den eneste faggruppe i samfundet, som fortsat har det, der kaldes en udvidet tavshedspligt.

Det betyder, at de lovligt må fortie kriminelle forhold, som de har fået indsigt i gennem en fortrolig samtale. Og netop den regel er for Mette Birk vigtig at holde fast ved.

- Præsten er efterhånden det sidste og eneste helle, der er tilbage i vores samfund. Det sidste sted, hvor du kan komme og fortælle, hvad du har på hjertet uden at skulle frygte for, at andre kommer efter dig, siger Mette Birk.

Derfor oplever hun også som præst, at det kan være alvorlige emner som vold, kriminalitet og svære tanker, folk har brug for at tale med hende om.

Og selvom det kan være hårdt at lægge øre til, føler hun aldrig, at hemmelighederne bliver for tunge at bære rundt på.

- Men skal nok være af en helt særlig støbning for at varetage det her job, og det har jeg gennem mit arbejdsliv brugt en del tid på at blive klar til, siger hun.

Folk opsøger gadepræst Mette Birk, når de har brug for en fortrolig snak - også om alvorlige emner som kriminalitet.

Hvad er tavshedspligt?

  • Tavshedspligt er en pligt for personer i bestemte erhverv til ikke at viderebringe oplysninger, som de er kommet i besiddelse af i forbindelse med deres arbejde

  • Tavshedspligten gælder ifølge straffelovens §152, stk. 1 for alle, som arbejder eller har arbejdet i offentlige erhverv. Pligten følger den enkelte medarbejder og gælder derefter ofte, hvis medarbejderen skifter job

  • Overholdes reglerne for tavshedspligt ikke, kan det straffes med bøde eller fængsel

  • Tavshedspligten er ikke ubegrænset. I særlige situationer kan det være tilladt at videregive oplysninger. Eksempelvis hvis der er tale om en trussel for den enkelte eller samfundetKilde: Retsinformation.dk

Facebook
Twitter