Hvor tæt har russiske skibe været på Nord Stream-sprængninger? - få overblikket her

DR kan nu fortælle, at mindst tre russiske flådeskibe i månederne og dagene op til Nord Stream-sprængningerne var i området ud for Bornholm.

(© Grafik: Simone C. Møller)

Ved hjælp af opsnappet radiokommunikation fra den russiske flåde og AIS-signaler fra det ene skib har det været muligt at kortlægge dele af skibenes rute. Satellitbilleder, analyseret af det norske satellitfirma KSAT, understøtter oplysningerne.

Men hvor tæt har skibene været på sprængningsstederne? Og hvornår? Se skibenes rute her:

1

Ukendt russisk flådefartøj

Kilde: Positionsmeldinger fra den russiske flåde opsnappet af den tidligere britiske flådeefterretningsofficer "James" og Søfartsstyrelsens navigationsadvarsler (© Grafik: Simone C. Møller)

Den 6. juni sejler et ukendt russisk flådefartøj ud fra havnen i Baltiysk, hvor det er ankommet få dage forinden.

Skibet sejler i retning mod Bornholm. Om morgenen den 7. juni er skibet ankommet til området nordøst for Bornholm. I løbet af dagen sejler skibet ifølge radiomeldinger hen over både Nord Stream 1 og 2 knap fire kilometer syd for det område, hvor tre af de i alt fire lækager senere opstod. Derefter sejler det væk igen.

2

Sibiryakov

Kilde: Positionsmeldinger fra den russiske flåde opsnappet af den tidligere britiske flådeefterretningsofficer "James" og Søfartsstyrelsens navigationsadvarsler (© Grafik: Simone C. Møller)

En uge senere – den 14. juni – ankommer det russiske flådefartøj Sibiryakov til samme område nordøst for Bornholm. Skibet er sejlet dertil fra den nordlige del af Østersøen. Sibiryakov opererer i området ved de senere nordlige sprængninger i omkring et døgn – blandt andet om natten mellem den 14. og 15. juni.

Op ad formiddagen den 15. juni sejler det ifølge de opsnappede radiomeldinger væk fra området igen.

3

SB-123

Kilde: Positionsmeldinger fra den russiske flåde opsnappet af den tidligere britiske flådeefterretningsofficer "James" og Søfartsstyrelsens navigationsadvarsler (© Grafik: Simone C. Møller)

Natten til den 21. september forlader det russiske flådefartøj SB-123 havnen i Baltiysk og sejler vestpå. Omkring klokken 15.30 slukker skibet for sit AIS-signal. I løbet af aftenen den 21. september ankommer skibet til området mellem de senere nordlige og sydlige sprængningssteder.

Ifølge de opsnappede radiomeldinger opererer SB-123 i området øst og nordøst for Bornholm natten mellem den 21. og 22. september. I løbet af den 22. september sejler skibet ifølge radiomeldingerne retur mod Rusland.

4

Samlet oversigt over skibenes positioner

Kilde: Positionsmeldinger fra den russiske flåde opsnappet af den tidligere britiske flådeefterretningsofficer "James" og Søfartsstyrelsens navigationsadvarsler (© Grafik: Simone C. Møller)

Fra den 26. september rammer en række sprængninger gasrørledningerne ved både Nord Stream 1 og 2 i Østersøen. I dagene efter konstateres der i alt fire lækager. Efterfølgende bliver det fastslået, at det er kraftige eksplosioner, der har forårsaget skaderne.

Kortet viser de tre skibes positioner i området fra juni og indtil dagene op til sprængningerne.